Het bestuur van Neth-ER

De Vereniging Neth-ER wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur (DB). Dit DB bestaat uit drie leden: een onafhankelijke voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een penningmeester.

Het DB komt vier keer per jaar bijeen om de bestuurlijke aangelegenheden van de Vereniging te bespreken en de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor te bereiden. De ALV vindt twee keer per jaar plaats waarbij vertegenwoordigers van de leden van Neth-ER van gedachten wisselen over de ontwikkelingen van het Europese kennisbeleid en de strategische koers van de Vereniging vaststellen.


Organisatie

Vertegenwoordiger

Rol DB


De heer Henne Schuwer
Voorzitter
VSNU De heer Pieter Duisenberg Plv. voorzitter
Nuffic
De heer Freddy Weima
Penningmeester
KNAW
Mevrouw Mieke Zaanen

MBO RaadDe heer Paul Oomens
 
NFU
De heer Hans van Leeuwen 
NWO
De heer Stan Gielen
 
TNO
De heer Erik Drop
 
Vereniging HogescholenDe heer Maurice Limmen
 
ISO
De heer Leon van der Neut
 
LSVb
De heer Sam Buisman
 
JOB
Mevrouw Shannah den Engelsen