Het bestuur van Neth-ER

De Vereniging Neth-ER wordt bestuurd door een Bestuur en de Algemene Vergadering.


Het bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen om de bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging te bespreken en de algemene vergadering voor te bereiden. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee bestuurders vanuit de leden: de plv. voorzitter en de penningmeester.

 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van Neth-ER. Hier stellen de leden het beleid en de benodigde middelen voor het werk van Neth-ER vast. Vergaderingen vinden vier keer per jaar plaats waarbij vertegenwoordigers van de leden van Neth-ER van gedachten wisselen over de ontwikkelingen van het Europese kennisbeleid en zij de strategische koers van de vereniging vaststellen.
 

Organisatie

  Vertegenwoordiger

Rol Bestuur

    De heer Henne Schuwer Voorzitter
Universiteiten van Nederland   Mevrouw Babs van den Bergh Plv. voorzitter
Nuffic   Mevrouw Lem van Eupen Penningmeester
     
KNAW   Mevrouw Zakia Guernina  
MBO-Raad   Mevrouw Gaby Allard  
NFU   Mevrouw Annemie Schols  
Nuffic   Mevrouw Titia Bredée  
NWO   De heer Marcel Levi  
TNO   De heer Erik Drop  
Vereniging Hogescholen   De heer Ron Minnée  
ISO   Mevrouw Lotte Jansen  
LSVb   Mevrouw Elisa Weehuizen  
JOB   De heer Milan Safy  
Universiteiten van Nederland   Mevrouw Babs van den Bergh  
     

 

Nevenwerkzaamheden bestuur

De leden van het bestuur vervullen de volgende nevenwerkzaamheden.

 

De heer Henne Schuwer

 • Hoofdfunctie: gepensioneerd
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken--voorzitter Commissie Vrede en Veiligheid
 • Centre for Political and Diplomatic Studies--director Europe
 • Kreab International--senior advisor 
Mevrouw Babs van den Bergh
 • Hoofdfunctie: Universiteiten van Nederland--directeur
 • Stichting Maand van de Filosofie--lid van bestuur
 • Stichting Nederlands Gesprekscentrum--voorzitter

Mevrouw Lem van Eupen

 • Hoofdfunctie: Nuffic--manager Europa en directeur Nationaal Agentschap Erasmus+
 • Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten--voorzitter raad van toezicht
 • Netherlands Institute for Multiparty Democracy--lid raad van toezicht/lid auditcommissie
 • Independent Consultancy & Training--eigenaar