12 september 2019

‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de toekomst'’

Mariëlle van Heumen

Mariëlle van Heumen

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europese onderwijssystemen moeten meer worden opengesteld om voorbereid te blijven op de toekomst. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een studie voor de CULT-Commissie, waarin zij mogelijke toekomstscenario’s voor Europees onderwijs verkent. Om de uitdagingen het hoofd te bieden is er een combinatie van verschillende beleidsopties noodzakelijk, zoals het aanbieden van flexibele leertrajecten en een grotere focus op soft skills.

‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de toekomst'’

Open Europees onderwijssysteem

Europese onderwijssystemen moeten in de toekomst beter worden opengesteld om sociale inclusie van de Europese bevolking te verbeteren. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een rapport uitgevoerd voor de CULT-commissie, waarin zij zich oriënteert op verschillende toekomstscenario’s voor het Europese onderwijs. Om voorbereid te zijn op deze scenario’s draagt de Think Tank een combinatie van vijf beleidsopties aan die als wenselijk worden beschouwd voor de ontwikkeling van het Europese onderwijs. Zo zou er bijvoorbeeld een focus moeten komen op studentgericht leren, waarbij studenten het leertraject kunnen kiezen dat het best bij hen past.

Inspelen op de toekomst

Andere beleidsopties die in het rapport worden genoemd zijn bijvoorbeeld het versterken van het onderwijs voor leraren, aangezien zij sleutelfiguren zijn bij het implementeren van nieuwe onderwijsprogramma’s. Ook vraagt de digitale revolutie om onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen, om zo sociale uitsluiting te vermijden. Daarbij roept het rapport ook op om meer te investeren in soft skills zodat studenten worden voorbereid op de banen van de toekomst. De laatste voorgestelde optie is te investeren in de beginjaren van een kind om sociale achterstelling in een vroeg stadium aan te pakken.

Context

Het onderzoek is een zogeheten scenariostudie, geschreven door de Think Tank van het Parlement op verzoek van de CULT-Commissie. De studie is bedoeld om beleidsmakers, in het bijzonder leden van het Europees Parlement, te informeren over mogelijke toekomstscenario’s en bijbehorende beleidskeuzes. De aanbeveling van de studie over het openstellen van onderwijssystemen sluit goed aan bij de Raadsconclusies die vorig jaar werden aangenomen over het creëren van een Europese onderwijsruimte.