10 augustus 2021

“Lidstaten moeten basis- en middelbaar onderwijs na de coronacrisis blijven blenden"

Fleur Diepstraten

Fleur Diepstraten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De Commissie spoort lidstaten aan om werk te maken van blended leeromgevingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Daarnaast is in reactie op corona ook op de korte termijn actie nodig, stelt de Commissie, gericht op het lichamelijke en geestelijke welzijn van leerlingen, kansengelijkheid en digitale competenties van leerlingen en docenten.


“Lidstaten moeten basis- en middelbaar onderwijs na de coronacrisis blijven blenden"

Onderwijsaanpak in de blender  

De Europese Commissie beveelt lidstaten aan een langetermijnaanpak voor blended leren in het basis- en middelbaar onderwijs te ontwikkelen. Dit stelt de Commissie voor in een concept Raadsaanbeveling over blended leren voor hoogwaardig en inclusief basis- en middelbaar onderwijs. Volgens de Commissie maakt blended leren onderwijs toegankelijker voor minderheidsgroepen en kinderen met een beperking of uit een sociaaleconomisch achtergesteld milieu. Lidstaten moeten blended leren dan ook integreren in hun wettelijke eisen aan lerarenopleidingen. Ook zal onderwijs- en opleidingspersoneel extra ondersteuning moeten krijgen bij de ontwikkeling van een blended leren-aanpak door middel van peer learning, samenwerkingsprojecten, praktijkgemeenschappen, deelname aan proefprojecten en onderzoek. Tenslotte moeten lidstaten bestaande eindexamennormen aanpassen aan blended onderwijs.

Oplossen ongewenste effecten crisis

Naast blended leren besteedt de Commissie in de Raadsaanbeveling ook aandacht aan interventies die de negatieve effecten van de coronacrisis pareren. Dat gaat bijvoorbeeld om extra leermogelijkheden voor leerlingen getroffen door onderbrekingen van klassikaal onderwijs, aandacht voor leerlingenwelzijn en het versterken van de digitale capaciteit van onderwijsstelsels. Ook leerkrachten verdienen volgens de Commissie extra aandacht, omdat zij een enorme omslag hebben moeten maken door de coronacrisis. Overheden zullen moeten voorzien in digitale bijscholingscursussen en de ontwikkeling van pedagogische online- en klassikale modules om leerkrachten te helpen in de overgang naar blended leren.

Context

Onder blended leren verstaat de Commissie een leerproces dat verschillende leervormen combineert, door bijvoorbeeld het combineren van klassikaal en afstandsonderwijs of digitale en niet-digitale leermiddelen. Het digitaal onderwijsactieplan moet het Europees onderwijs digitaal te versterken, waar ook deze Raadsaanbeveling deel van uitmaakt. Blended leren krijgt bijvoorbeeld aandacht binnen het nieuwe initiatief Erasmus+ Teacher Academies waar lerarenopleidingen kunnen experimenteren met nieuwe manieren van lesgeven. De Commissie breidt ook de onlinetool SELFIE uit, die leerkrachten helpt bij het leren van digitale vaardigheden. Neth-ER besteedde tijdens een webinar in 2020 aandacht aan blended leren in het beroeps- en hoger onderwijs.