De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

13 aanbevelingen om beter onderwijskwaliteit te meten

De Academic Cooperation Association doet, in samenwerking met de German Academic Exchange Service, dertien aanbevelingen om het meten van onderwijskwaliteit te verbeteren. Zij hebben in opdracht van het Europees Parlement hierover een onderzoek gepresenteerd. Zij bevelen onder andere aan dat U-Multirank zou moeten worden gesimplificeerd.

Het rapport gaat in op de laatste ontwikkelingen in kwaliteitsbeoordeling in het hoger onderwijs. De Academic Cooperation Association (ACA) en de German Academic Exchange Service (DAAD) analyseerden kwaliteitszorgsystemen en rankings. ACA en DAAD doen dertien aanbevelingen, enkele van de aanbevelingen zijn:

  • Simplificeer U-Multirank, door het aantal indicatoren terug te schroeven, de zichtbaarheid te vergroten en over te gaan naar een duurzaam business model.
  • Implementeer in rankings indicatoren die onderwijskwaliteit meten.
  • Promoot Europese kwaliteitszorg instrumenten, zoals de European Standards and Guidlines en het European Quality Assurance Register.
  • Implementeer kwaliteitszorg bij nieuwe onderwijsvormen, zoals digitaal en internationaal onderwijs.

Meer informatie
PersberichtUniversity Quality Indicators: A Critical Assessment
Publicatie: University Quality Indicators: A Critical Assessment