Alle 17 netwerken uit de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief krijgen een top-up van 2 miljoen euro vanuit het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Met de in totaal 34 miljoen euro hoopt de Europese Commissie de verdere uitwerking van de onderzoeks- en innovatiecomponent binnen de netwerken te kunnen ondersteunen.

17 eerste Europese Universiteiten-netwerken ontvangen top-up uit Horizon

Horizon top-up

De 17 netwerken die geselecteerd werden in de eerste ronde van het Europese Universiteiten-initiatief vorig jaar, zullen allemaal 2 miljoen euro extra financiering vanuit Horizon 2020 ontvangen om hiermee hun onderzoeks- en innovatiemissies te kunnen ondersteunen, zo stelt de Europese Commissie in een persbericht. Elk netwerk, waar in totaal ook vier Nederlandse universiteiten onder vallen, zal gedurende drie jaar extra budget ontvangen om een start te maken met de uitvoering van hun plannen, en zo ook de weg vrij te maken voor andere hoger onderwijsinstellingen in de EU. De financiering vanuit de Horizon SwafS-call komt bovenop de maximaal 5 miljoen euro die elk netwerk vanuit het Erasmus+ programma ontvangt.

Synergieën versterken

Met de financiering uit zowel het Europese onderwijs- als onderzoeksprogramma, hoopt de Europese Commissie dat de netwerken meer synergieën tussen onderwijs- en onderzoeks- en innovatiebeleid zullen faciliteren en interactie tussen de Europese Onderwijsruimte (EEA) en Europese Onderzoeksruimte (ERA) zullen stimuleren. De 17 allianties zullen zich hierbij concentreren op een aantal prioritaire transformatiegebieden, zoals het delen van (digitale) onderzoeksinfrastructuur en -bronnen, Open Science, het aantrekkelijker maken van een carrière in onderzoek, samenwerking met andere actoren zoals het bedrijfsleven en het bevorderen van burgerbetrokkenheid.

Context

Europese Universiteiten-netwerken zijn transnationale verbanden van Europese hogeronderwijsinstellingen. Dankzij intensieve samenwerking en een gezamenlijke langetermijstrategie moeten zij bijdragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs. Het pilot-initiatief valt onder het huidige Erasmus+-programma en zal als volwaardig initiatief worden uitgerold onder het volgende Europese onderwijsprogramma. In de eerste pilot-call van juni 2019 selecteerde de Commissie 17 netwerken, waaronder vier Nederlandse instellingen. Later dit jaar zal er ook soortgelijke Horizon 2020-ondersteuning beschikbaar worden gesteld voor de 24 allianties die onlangs zijn geselecteerd in het kader van de tweede pilot-call. Hieronder bevinden zich 9 Nederlandse kennisinstellingen.