De Commissie wil Europese Universiteiten-netwerken uit de eerste pilotronde steunen met nieuwe financiering uit Erasmus+. Hogeronderwijsinstellingen kunnen zich aansluiten bij deze al bestaande netwerken of geheel nieuwe netwerken opzetten. Uw netwerk kan zich aanmelden tot en met 22 maart 2022.


272 miljoen voor nieuwe en bestaande Europese Universiteiten in 2022

Voor jong en oud

Doet uw hogeronderwijsinstelling mee aan een transnationaal hogeronderwijsnetwerk? De Commissie heeft een call gepubliceerd waarin dergelijke netwerken in aanmerking komen voor financiële steun binnen het Europese Universiteiten Initiatief (EUI). Deze call heeft een budget van 272 miljoen euro uit Erasmus+ in 2022. Het voornaamste doel is om bestaande Europese Universiteiten-netwerken uit de eerste pilotronde te versterken en te verdiepen. Er is een optie om deze netwerken uit te breiden met nieuwe instellingen. Met deze tranche is 225 miljoen euro gemoeid. Daarnaast biedt de call de mogelijkheid om geheel nieuwe Europese Universiteiten-allianties op te zetten, waarvoor 46 miljoen beschikbaar is. De deadline loopt tot en met 22 maart 2022. Op 14 december staat een infosessie gepland.

Context

Via het Europese Universiteiten Initiatief poogt de Commissie structurele transnationale samenwerking tussen Europese hogeronderwijsinstellingen te stimuleren. Door deze netwerken moet mobiliteit toenemen en onderwijskwaliteit verbeteren. Eerder vroeg de Commissie al naar uw mening over de toekomst van transnationale samenwerking binnen het Europese hoger onderwijs. Overigens is niet iedereen positief: vakbond ETUCE stelde onlangs dat Europese Universiteiten-netwerken de autonomie van deelnemende instellingen inperken.