De Commissie moet seed-funding voorzien voor de Net-Zero Industry Academies onder de Net-Zero Industry Act. Dit staat in het akkoord dat bereikt is tussen het Parlement en de Raad. De Academies zullen gemonitord worden door het Net-Zero Europe Platform dat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en Commissie bestaat.


Akkoord Net-Zero Industry Act: seed-funding voor Net-Zero Industry Academies

Onderwijs- en trainingsprogramma’s in de Net-Zero Industry Academies

De vaardigheden- en arbeidsmarktkloof in vaardigheden en kennis voor net-zero technologieën moet gedicht worden met de hulp van Net-Zero Industry Academies. Hiervoor moet de Commissie seed-funding voor vrijmaken. Dit blijkt uit het akkoord tussen de Raad en het Parlement over de Net-Zero Industry Act.  Na drie jaar moeten de Academies zelfstandig verder kunnen gaan, mede door investeringen vanuit de private sector. Deze Academies ontwikkelen onderwijs- en trainingsmaterialen rondom net-zero technologieën. Relevante stakeholders moeten betrokken zijn bij deze projecten, consortia of organisaties, waaronder onderwijsinstellingen uit verschillende lidstaten. De kwalificaties die men behaalt bij een Academie, moeten gelijkwaardig zijn aan al bestaande kwalificaties uit de desbetreffende lidstaat.

Net-Zero Acceleration Valleys voor échte innovaties 

Lidstaten kunnen onder de Act ‘net-zero accelleration Valleys’ (Valleys) introduceren waar net-zero industriële activiteiten versneld kunnen plaatsvinden, zoals voor het testen van nieuwe innovaties. Lidstaten kunnen, onder andere in samenwerking met onderzoeksinstellingen, net-zero sandboxes opzetten. Onderzoek- en innovatie-acties naar deze technologieën moeten ook gecoördineerd worden met de Strategic Energy Technologies (SET) Plan Steering Group. Via een Net-Zero Europe Platform (het Platform) kunnen best practices uitgewisseld worden. Dit Platform bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en Commissie. Wanneer nodig, kan het Platform academici als experts uitnodigen om gedachten te wisselen. Ook monitort het Platform de Academies.

Context

De Commissie presenteerde in maart 2023 haar voorstel voor de Net-Zero Industry Act (NZIA) als deel van het Green Deal Industrial Plan, de Europese reactie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. De NZIA moet de ontwikkeling van net-zero technologieën stimuleren aan de hand van versnelde subsidietrajecten. Het Parlement publiceerde in november zijn positie, waarin veel aandacht was voor onderwijs.