De Europese onderwijsruimte en de ERA moeten nauw met elkaar verbonden worden en heel Europa bereiken. Dit stelt Aurora in een onlangs gepubliceerd position paper waarin het universiteitennetwerk haar visie op de toekomst van de Europese onderwijsruimte presenteert en hierbij een vijftal aanbevelingen doet.

Aurora-netwerk vraagt om brede implementatie onderwijsruimte, in nauwe samenhang met ERA

De Europese onderwijsruimte en de ERA moeten nauw met elkaar verbonden worden en heel Europa bereiken. Dit stelt Aurora in een onlangs gepubliceerd position paper waarin het universiteitennetwerk haar visie op de toekomst van de Europese onderwijsruimte presenteert en hierbij een vijftal aanbevelingen doet.

Brede implementatie onderwijs- en onderzoeksruimte

De Europese onderwijsruimte (EEA) en de Europese onderzoeksruimte (ERA) moeten breed geïmplementeerd worden in heel Europa, dus ook buiten de EU-lidstaten, en daarbij in nauwe verbinding met elkaar staan. Dit stelt het Aurora-netwerk in haar position paper over de toekomst van de EEA, welke zij sterk verbonden ziet met de ERA. Het netwerk doet meerdere aanbevelingen om een dergelijke implementatie te realiseren en synergieën tot stand te laten komen. Zo roept zij de Europese Commissie op om ervoor te zorgen dat verschillende belanghebbenden - zoals hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en overheden - nauw betrokken worden bij het tot stand brengen van de ERA en de EEA. Daarnaast benoemt het netwerk onder andere het belang van de SDG’s, en roept ze op tot voldoende budget voor zowel Horizon Europe als het nieuwe Erasmusprogramma.

Context

Het Aurora-netwerk is een samenwerkingsverband bestaande uit negen Europese universiteiten in acht verschillende landen, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam. Het netwerk heeft als doel het maatschappelijk belang te bevorderen en oplossingen te vinden voor mondiale uitdagingen.

Meer informatie:

Persbericht Aurora: EEA and ERA should reach out to the whole of Europe
Publicatie Aurora: European Education Area - European Research Area
Artikel Neth-ER: Lancering nieuw Europees universiteitsnetwerk Aurora
Position paper Neth-ER: Towards an ambitious European Research Area - delivering on the Fifth Freedom