De Benelux-landen en de Baltische staten hebben een intentieverklaring ondertekend over de erkenning van niveaus van diploma’s in het hoger onderwijs. Hierdoor krijgen studenten, overheden en hogeronderwijsinstellingen zekerheid over titels.

Benelux-landen en Baltische staten gaan onderling diploma’s erkennen

Uitbreiding diploma-erkenning tussen Europese regio’s

De ministers van onderwijs van de Benelux-landen ondertekenen samen met hun evenknieën van de Baltische staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring over de automatische wederzijdse erkenning van de niveaus van diploma’s in het hoger onderwijs. De automatische erkenning van niveau van diploma’s hoger onderwijs houdt in dat een erkende titel in één van deze landen automatisch als academisch gelijkwaardig wordt erkend in de partnerlanden. Dit bespaart tijd en faciliteert de toegankelijkheid tot studies en de arbeidsmarkt in de andere landen. De Benelux-landen en de Baltische staten hadden reeds afgesproken om diploma’s te erkennen binnen hun respectieve regio’s. Met deze verklaring breiden ze deze erkenning uit. Hiermee lopen de regio’s voorop in Europa op het gebied van diplomaerkenning. De landen zullen een multilateraal verdrag voorbereiden, waar ook andere landen of regio’s later aan kunnen toetreden.

Context

In 2015 hebben de Benelux-landen besloten om wederzijds automatisch bachelor- en mastergraden te erkennen. In 2018 is dit verder uitgebreid met niveauerkenning van ‘associate degrees’ en doctoraten. In ditzelfde jaar hebben de Baltische staten onderling besloten over de diploma erkenning in het hoger onderwijs.