Vertegenwoordigers van 47 landen hebben de richting bepaald van het Bolognaproces tot het jaar 2020 met het tekenen van de Bolognaverklaring in Yerevan, Armenië. Onder andere student-centered learning, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en aandacht voor de toegankelijkheid van het onderwijs zijn speerpunten. Verder zijn de European Standards and Guidelines herzien en treedt Wit-Rusland toe tot de Europese Hoger Onderwijs Ruimte.

Bolognaverklaring in Yerevan getekend

Vertegenwoordigers van 47 landen hebben de richting bepaald van het Bolognaproces tot het jaar 2020 met het tekenen van de Bolognaverklaring in Yerevan, Armenië. Onder andere student-centered learning, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en aandacht voor de toegankelijkheid van het onderwijs zijn speerpunten. Verder zijn de European Standards and Guidelines herzien en treedt Wit-Rusland toe tot de Europese Hoger Onderwijs Ruimte. 

Het Bolognaproces is in 1999 gestart en had destijds het doel om te komen tot een Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA). Onder andere het ECTS, kwaliteitsborging op Europees niveau en maatregelen omtrent studentenmobiliteit zijn aan het Bolognaproces te danken. 47 landen en de Europese Commissie slaan de handen ineen als leden van het Bologna proces; met de acceptatie van Wit-Rusland komt dit aantal landen op 48. Onder andere de European University Association, de European Students Union en BusinessEurope zijn geassocieerd lid van het Bolognaproces. Afgelopen weken kwamen verschillende stakeholders al met input voor de Bolognaverklaring. Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de verklaring ook getekend.

De prioriteiten
De ministers benoemen in hun verklaring vier prioriteiten voor de komende drie jaar:

  • Verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld met behulp van student centered learnig, het gebruik van digitale mogelijkheden en een betere integratie van onderwijs en onderzoek.
  • Meer aandacht voor de aansluiting op de arbeidsmarkt binnen het onderwijs, door het ontwikkelen van relevante competenties en vaardigheden van studenten.
  • Meer aandacht voor de inclusiviteit van onderwijs, waarin onderwijs toegankelijk is voor een bevolking met veel verschillende achtergronden.
  • Volledige implementatie van bestaande structurele hervormingen welke in eerdere verklaringen al zijn overeengekomen. Hiervoor moet de nationale implementatie van beleid beter worden gemeten en gerapporteerd.

De maatregelen
De ministers hebben zich verder aan verschillende zaken gecommitteerd, zoals en kwalificatiesysteem voor de verkorte opleidingen, zoals de Nederlandse Associate degree. Ook hebben de ministers drie maatregelen aangenomen:

  • De European Standards and Guidelines voor kwaliteitszorg in de EHEA is herzien. Dit heeft ook consequenties voor de kwaliteitszorg van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. In 2016 moeten zij aan deze hernieuwde standaarden en richtlijnen voldoen.
  • Europees beleid voor de kwaliteitszorg van Joint Programmes is aangenomen.
  • De herziene ECTS Users’ Guide is aangenomen.

Tijdlijn
Het secretariaat van het Bolognaproces zal nu verhuizen van Armenië naar Frankrijk. In 2018 zal de volgende ministeriële conferentie plaatsvinden in Parijs.

Meer informatie
Artikel Neth-ER: Waar staat het Bolognaproces in 2015?
Artikel Neth-ER: Europees mbo ambitieuzer dan ho
Artikel Neth-ER: Onderwijstrends geanalyseerd door universiteiten
Website: EHEA