De komende 10 jaar zullen hooggeschoolde en lager geschoolde beroepen extra toenemen, terwijl gemiddeld gekwalificeerde beroepen steeds verder zullen verdwijnen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de huidige pandemie. Dit stelt Cedefop in haar Skills Forecast 2020 welke een prognose voor 2030 biedt op het gebied van banen en vaardigheden in Europa.

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de huidige pandemie. Dit stelt Cedefop in haar Skills Forecast 2020 welke een prognose voor 2030 biedt op het gebied van banen en vaardigheden in Europa.

Afname gemiddeld gekwalificeerde beroepen

De vraag naar arbeidskrachten in het hoogste en laagste segment van de arbeidsmarkt zal de komende jaren blijven toenemen terwijl beroepen voor gemiddeld gekwalificeerden steeds verder zullen verdwijnen. Dit voorspelt Cedefop in de Skills Forecast 2020, waarin zij de trends op de arbeidsmarkt voor 2020 tot en met 2030 uiteenzet. Deze polarisatietrend zal nog meer toenemen door de coronacrisis, die vooral de sectoren met veel gemiddeld gekwalificeerde beroepskrachten hard raakt. Technologische ontwikkelingen die dreigen routinematige beroepen in het middelste segment te vervangen krijgen bovendien een extra boost in de huidige pandemie. Daarnaast stelt het agentschap dat in de toekomst vier op de vijf banen een hoog niveau van vaardigheden vereist. Als gevolg hiervan zal de polarisatie van banen - het fenomeen waarbij arbeidsplaatsen in het lagere en hoge segment groeien terwijl de middenklasse verdwijnt - steeds meer toenemen, aldus Cedefop.

Overschot aan hooggeschoolde krachten verwacht

De Skills Forecast laat ook zien dat het aandeel van de beroepsbevolking dat hooggeschoold is zal blijven groeien en de vraag hiernaar zal overstijgen. Doordat een aanzienlijk deel van de hooggeschoolde arbeiders hierdoor een baan in een lager segment zal moet vinden zullen deze beroepen veeleisender worden. Dit fenomeen van overkwalificatie hoeft echter niet per se als negatief worden gezien. Volgens Cedefop toont de Coronacrisis aan dat juist hooggeschoolde arbeiders het makkelijk vinden om zich aan te passen aan nieuwe manieren van werken en het inzetten van technologie.

Context

Cedefop is een Europees agentschap dat is opgericht om de Commissie, lidstaten en sociale partners te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van beroepsonderwijs in Europa. De Skills Forecast dient als een waarschuwingsmechanisme om onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt tijdig te kunnen herkennen en aan te pakken en ondersteunt beleidsmakers bij het maken van weloverwogen beslissingen. Binnenkort zal de Commissie de update van de Skills Agenda publiceren.

Meer informatie: 

Publicatie Cedefop: 2020 Cedefop skills forecast: challenges and opportunities in the coronavirus era
Publicatie Cedefop: Skills Forecast
Artikel Neth-ER: Cedefop voorspelt toename hooggeschoolde beroepen
Artikel Neth-ER: Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven