Cedefop heeft drie scenario’s voor de toekomst van het beroepsonderwijs in Europa gepresenteerd in een rapport waarin de resultaten van een driejarig onderzoeksproject over de veranderende rol van beroepsonderwijs in Europa worden samengevat. De scenario’s richten zich specifiek op de toekomstige verhouding tussen versterking en diversificatie, en beroepsmatige en academische ontwikkelingen in het beroepsonderwijs.

Cedefop presenteert toekomstscenario’s beroepsonderwijs Europa

Scenario’s voor beroepsonderwijs in 2035   

In een onlangs gepubliceerd rapport genaamd Vocational education and training in Europe, 1995-2035 schetst Cedefop een algemeen overzicht van de ontwikkelingen rond beroepsonderwijs in Europa en de uitdagingen en mogelijkheden voor beroepsonderwijs in de toekomst. Zo presenteert Cedefop drie basisscenario’s – pluralistisch beroepsonderwijs, onderscheidend beroepsonderwijs en beroepsonderwijs met een speciaal doel – voor de toekomst van het beroepsonderwijs tegen 2035. Hierin wordt specifiek ingegaan op de toekomstige verhouding tussen enerzijds versterking en anderzijds diversificatie van het beroepsonderwijsonderwijs en op de verhouding tussen academische en beroepsmatige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Op basis van deze drie algemene scenario’s schetst Cedefop zes concrete en gedetailleerde scenario’s voor de toekomst van het beroepsonderwijs.

Toekomst van het beroepsonderwijs

Het eerste toekomstscenario dat Cedefop schetst is pluralistisch beroepsonderwijs, waarin leven lang leren centraal staat en waarin het onderscheid tussen beroepsonderwijs en algemeen onderwijs is vervaagd. In het tweede scenario verschillen algemeen- en beroepsonderwijs wel van elkaar. Het beroepsonderwijs domineert het onderwijssysteem en onderscheidt zich door professionele vaardigheden centraal te stellen. Het derde scenario dat wordt geschetst gaat over beroepsonderwijs met een speciaal doel waarin functiegerichte training centraal staat en alleen specifieke vormen van beroepsonderwijs nog bestaan in een onderwijssysteem dat wordt gedomineerd door algemeen en hoger onderwijs.  

Context

Het bovengenoemde rapport presenteert een overzicht van Cedefop’s bevindingen op basis van een driejarig project (2016-2018) genaamd The changing nature and role of vocational education and training (VET) in Europe. De afgelopen jaren werden zes rapporten gepubliceerd door Cedefop die ingingen op onderwerpen als beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt,  mbo-afgestudeerden, beroepsgericht onderwijs op hogere niveaus en bij- en nascholing en deel uitmaakten van dit project. Cedefop wil met de bevindingen uit het project en bovengenoemde toekomstscenario’s handvatten leveren voor discussies tussen belanghebbenden en beleidsmakers over de toekomst van beroepsonderwijs. De Commissie komt op 6 mei met een voorstel voor een Raadsaanbeveling over de toekomst van het beroepsonderwijs en in september zal onder het Duitse voorzitterschap het Osnabrück Communique, vervolg van het Brugge Communiqué, worden ondertekend door de Europese onderwijsministers.