Cedefop vraagt om uw input over de toekomst van het beroepsonderwijs. De enquête is gericht aan leidinggevend personeel en docenten en heeft tot doel de veranderingen die de afgelopen 10 jaar van invloed zijn geweest op het beroepsonderwijs en de uitdagingen en kansen voor de komende 10 tot 15 jaar in kaart te brengen.


Cedefop wil van u weten voor welke uitdagingen en kansen het beroepsonderwijs staat

Toekomst van het beroepsonderwijs  

Hoe ziet u de toekomst van het beroepsonderwijs en welke ontwikkelingen zijn in de afgelopen 10 jaar van invloed geweest op beroepsonderwijs? Dat wil Cedefop van u weten in een enquête als onderdeel van een project over de toekomst van het beroepsonderwijs. De enquête richt zich op aanbieders van beroepsonderwijs en kan ingevuld worden door zowel leidinggevenden als docenten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 à 20 minuten.

Context

Cedefop is een agentschap van de EU en ondersteunt sinds 1975 de ontwikkeling en uitvoering van Europese beleidsmaatregelen voor beroepsonderwijs en -opleiding. Dat doet zij onder andere door onderzoek en analyses uit te voeren over de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Het nieuwe project over de toekomst van het beroepsonderwijs lijkt een vervolg op het eerdere project waarin Cedefop verschillende toekomstige scenario’s schetste voor 2035. In de nieuwe studie wil zij de trends in het aanbod van beroepsonderwijs in het recente verleden te evalueren en te begrijpen hoe dit zich in de komende twintig jaar zal ontwikkelen.