De Riga Conclusies en de skills roadmap staan als prioriteiten genoemd in het Werkprogramma 2016 van Cedefop. De reeds bestaande prioriteiten van Cedefop worden in 2016 voortgezet.

Cedefop zet in 2016 in op Riga Conclusies en de skills roadmap

De Rigaconclusies en de skills roadmap staan als prioriteiten genoemd in het Werkprogramma 2016 van Cedefop. De reeds bestaande prioriteiten van Cedefop worden in 2016 voortgezet.

Cedefop, het European Centre for Development of Vocational Training, wil in 2016 inzetten op de Riga Conclusies, die in 2015 door Europese onderwijsministers zijn aangenomen. Daarnaast zal het zich richten op de skills roadmap van de Europese Commissie voor een meer gekwalificeerde en competitieve Europese beroepsbevolking, aldus het Werkprogramma. De reeds bestaande prioriteiten van Cedefop worden in 2016 gecontinueerd. Hieronder valt het ondersteunen van de modernisering van mbo-onderwijs, de overgang van school naar werk en onderzoek naar vaardigheids- en competentiebehoeften. Verder wordt van de Europese Commissie verwacht dat ze dit jaar een herziening van de Oprichtingsverordening van Cedefop zullen voorstellen. Dat betekent dat er een aangepaste agenda van Cedefop voor het mbo zal komen met nieuwe doelstellingen voor 2017-2020.

Meer informatie
Publicatie Cedefop: Work Programme 2016
Persbericht Neth-ER: Riga brengt mbo dichter bij arbeidsmarkt
Persbericht Neth-ER: Ingredients for a European Skills Agenda