Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces in de komende jaren om van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) een succes te maken. Dit staat in een statement van de Coimbra Group over de toekomst van de EHEA.

Coimbra Group: Hoger onderwijsinstellingen moeten meer betrokken worden bij het Bolognaproces

Betrokkenheid hoger onderwijs nodig

Het is belangrijk dat hoger onderwijsinstellingen meer betrokken worden in het vervolg van het Bolognaproces. Dat stelt de Coimbra Group in een statement over de ontwikkeling van de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA). Het Europees universiteitennetwerk is bang dat het Bolognaproces verder weg komt te staan van de trends en zorgen van onderwijsinstellingen, vanwege een verminderde link tussen de publieke autoriteiten en de onderwijsinstellingen. Hierdoor kan het Bolognaproces bijvoorbeeld te ver achter gaan lopen ten opzichte van digitale ontwikkelingen.

Andere aanbevelingen

Daarnaast moet volgens de Coimbra Group het werk rond de PhD-cyclus verder worden versterkt en moeten doctorale gemeenschappen binnen bestaande universiteitsnetwerken worden ondersteund.

Ook is het belangrijk om nationale processen rond evaluatie en erkenning van diploma’s verder te stroomlijnen om zo obstakels te overkomen De Coimbra Group pleit voor een gecentraliseerde selectie van projecten binnen Erasmus+ die zich richten op de implementatie van het Bolognaproces.

Tot slot spreekt de Coimbra Group zich uit voor het voortzetten van de deelname van het Verenigd Koninkrijk in de ontwikkeling van het Bolognaproces.

Context

De Coimbra Group is een Europees universiteitennetwerk met als doel om samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek te stimuleren. Het netwerk bestaat uit 38 universiteiten, waarvan twee uit Nederland: Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen. Het statement komt vlak voor de Bolognaconferentie over de toekomst van de EHEA die plaatsvindt in Parijs op 24 en 25 mei.