Het Europese cohesiebeleid moet worden hervormd en een plaatsgebonden aanpak krijgen die zich richt op specifieke missies. Dat zegt het Comité van de Regio’s in haar jaarlijkse rapport. Ook benadrukt het Comité de belangrijke rol van de regio’s in de groene en digitale transitie. Om die rol te kunnen vervullen is er binnen het cohesiebeleid ook aandacht nodig voor vaardigheden in regionale innovatiestrategieën.  


Comité van de Regio’s: Cohesiebeleid moet missie- en plaatsgebonden worden

Hervorming van het cohesiebeleid

Het cohesiebeleid moet meer plaatsgebonden worden en het moet zich meer gaan richten op missies, zoals in Horizon. In haar jaarlijkse rapport stelt het Comité van de Regio’s (CvdR) voor om het cohesiebeleid te hervormen. Naast de missie- en plaatsgebonden aanpak wil het CvdR dat het Do No Harm To Cohesion-principe gaat gelden voor alle EU-programma's. Dit wil zeggen dat voor nieuwe EU-beleidsvoorstellen eerst moet worden gekeken of ze de doelen van het cohesiebeleid niet schaden. Dit geldt ook voor Horizon en Erasmus+.

Vaardigheden betrekken in de innovatiestrategie

Het CvdR benadrukt verder de sleutelrol van vaardigheden voor het verzekeren van werkgelegenheid en sociaal welzijn in regio’s, zeker in het licht van de groene en digitale transities. In het rapport pleit zij ervoor vaardighedenontwikkeling, en in het bijzonder het beroepsonderwijs, mee te nemen in regionale innovatiestrategieën. Nu ligt de focus vaak op theoretisch onderwijs, maar praktisch geschoolden spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Een succesvolle regionale innovatiestrategie bestaat volgens de CvdR uit nieuwe technologieën, onderzoek & ontwikkeling, ondersteuning van het ondernemingsklimaat en onderwijs.

Context

Het CvdR vertegenwoordigt regio’s en andere subnationale niveaus binnen de lidstaten bij de Europese instellingen. Jaarlijks publiceert het een rapport over de staat van de regio’s, dat dit jaar in het teken stond van het oplossen van crises. De publicatie komt vlak na de Week van de Regio’s, het jaarlijkse evenement waarbij de regio’s en steden hun belang voor Europees beleid en bestuur laten zien. Het Cohesiebeleid is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de sociale, economische en territoriale samenhang binnen de EU. Via de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) voert de Commissie het cohesiebeleid uit en stimuleert zij regionale ontwikkeling.

Mede geschreven door Bas Morshuis.