Onderzoek, onderwijs en innovatie spelen een belangrijke rol in de uitwerking van open strategische autonomie, zo valt te concluderen op basis van het nieuwe foresight-rapport van de Commissie. Hierin wordt uiteengezet hoe de handelingscapaciteit van de EU versterkt kan worden, tegen de achtergrond van grote uitdagingen waar de EU de komende decennia mee geconfronteerd wordt.


Commissie geeft inkijkje in uitwerking open strategische autonomie

Versterken van open strategische autonomie

In de strategische toekomstplannen van de EU is een belangrijke taak weggelegd voor onderzoek, onderwijs en innovatie, zo valt te lezen in het 2021 Strategic Foresight Report – The EU’s capacity and freedom to act. Hierin benoemt de Commissie tien strategische gebieden als prioriteit. Het doel hiervan is om de handelingscapaciteit van de EU te vergroten en daarmee invulling te geven aan het vergroten van haar strategische autonomie. Onderdeel hiervan is dat Europa in de toekomst beter kan vertrouwen op haar eigen middelen. De strategische gebieden zijn gekozen tegen de achtergrond van de volgens de Commissie grote ontwikkelingen die de EU in de toekomst zullen beïnvloeden, namelijk: klimaatverandering, vergaande digitalisering, de wereldwijde druk op democratie en waarden, en veranderingen in de globale orde.  

O&I voor energie, gezondheid en voedsel & talenten behouden

Betaalbare en schone energie & duurzame en veerkrachtige gezondheids- en voedselsystemen zijn twee belangrijke strategische gebieden die worden aangestipt. Hierin zijn innovatieve oplossingen van belang, bijvoorbeeld voor het waarborgen van de voorzieningszekerheid van medicijnen in Europa, of om de ontwikkeling van schone energie te stimuleren. Voor het versterken van de EU’s capaciteit in databeheer en baanbrekende technologieën, een andere strategische prioriteit, zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling van bijvoorbeeld halfgeleiderchips nodig. Met betrekking tot onderwijs noemt de Commissie als een andere strategische prioriteit het belang van het ontwikkelen van vaardigheden en behouden van talent. De EU moet onderwijs van hoge kwaliteit aanbieden, waaronder in digitale vorm, en talentvolle onderzoekers aan zich (blijven) binden.

Versterken van Europa en mondiale samenwerking

Naast deze vier gebieden bestempelt de Commissie nog zes andere gebieden als strategische prioriteit. Deze gebieden beslaan het creëren van een pioniersvoordeel bij het ontwikkelen van internationale standaarden, het verzekeren van het aanbod van belangrijke grondstoffen en het versterken van defensiecapaciteiten, het promoten van vrede, veiligheid en welvaart via internationale samenwerking, en het versterken van Europese instellingen en financiële systemen.

Context

Op 8 september publiceerde de Commissie haar tweede jaarlijkse foresight-rapport. In deze rapporten identificeert de Commissie de grootste uitdagingen en mogelijkheden voor de strategische keuzes die de EU de komende decennia moet maken. In het eerste rapport, uitgebracht in 2020, werd beschreven hoe strategic foresight belangrijk zou worden door beleidsprioriteiten hierop te baseren. In dit eerste rapport stond dat Europa veerkrachtiger moest worden op vier dimensies: economisch, geopolitiek, digitaal en groen. Het Strategic Foresight Report van 2022 zal zich focussen op de duale groene en digitale transitie.