Extended Reality biedt veel potentie voor effectiever en inclusiever onderwijs, maar voor een brede Europese integratie moet er meer onderzoek naar gedaan worden. Dat stelt een rapport over kansen en uitdagingen van Extended Reality. De EU kan dit onderzoek stimuleren aan de hand van gerichte calls, aldus de auteurs.


Commissie: meer onderzoek naar Extended Reality nodig voor integratie in onderwijs

Effectiever en inclusiever onderwijs

Er is meer onderzoek nodig naar het veelbelovende Extended Reality (XR). Dat blijkt uit het rapport Extended Reality: opportunities, succes stories and challenges in health and education, dat is opgesteld in opdracht van de Commissie. Extended Reality biedt enorme potentie. Zo kan het zorgen voor effectiever en inclusiever onderwijs, bijvoorbeeld door een vergrote toegankelijkheid voor studenten met lichamelijke beperkingen. Ook vergemakkelijkt Extended Reality de toegang tot hoog kwalitatief lesmateriaal. Het rapport geeft drie voorbeelden: Extended Reality ondersteunt de visualisatie van complexe processen (scheikunde, operaties); virtuele uitstapjes naar bijvoorbeeld musea of galerijen worden toegankelijker en het vertellen van verhalen wordt interactiever.

Drempels voor verdere integratie

Het rapport noemt een aantal belemmeringen die een bredere Europese integratie van Extended Reality nu nog in de weg staan. Zo zijn de negatieve effecten, ethische overwegingen of bijvoorbeeld gevolgen voor gegevensbescherming nog te weinig onderzocht. De Commissie zou calls kunnen opzetten in Horizon Europe of Digital Europe om verder onderzoek aan te moedigen. Daarnaast blijven investeerders voorzichtig met Extended Reality-projecten waardoor producten moeilijk de markt op komen. Een Europees investeringsfonds zou kunnen helpen met de financiering van deze projecten. Ook zouden er nationale onderwijsfondsen moeten komen voor de aankoop van Extended Reality soft – en hardware voor scholen. Ook is er een tekort aan geschoolde vakmensen, met name ontwerpers en ontwikkelaars. Europese of nationale beleidsmakers zouden bij- en omscholing voor Extended Reality kunnen integreren in strategieën voor digitaal onderwijs.  

Context

Extended Reality is een paraplubegrip voor Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) en Virutal Reality (VR). Deze technologieën voegen digitale informatie toe aan de echte wereld of creëeren een nieuwe wereld. De Commissie ziet een belangrijke rol voor onderzoekers in de ontwikkeling van deze virtuele werelden. Onderliggende ambitie van de Commissie is de versterking van de EU’s strategische autonomie op het gebied van digitalisering en technologie.

 

Mede geschreven door Tsjalling Kootstra.