De Europese Commissie wil via een nieuwe strategie een impuls geven aan het streven naar gendergelijkheid binnen Europa. In deze strategie presenteert de Commissie kernacties die genderongelijkheid binnen Europa moeten tegengaan. Zo is er meer steun nodig voor vrouwelijke investeerders en ondernemers en is er een aanpak nodig voor de digitale genderkloof. Ook moeten er maatregelen worden genomen die het voor vrouwen makkelijker maken te participeren op de arbeidsmarkt.


Commissie presenteert nieuwe strategie voor een gendergelijk Europa

Doelstellingen voor gendergelijkheid

De Commissie heeft haar nieuwe strategie voor gendergelijkheid gepubliceerd voor 2020-2025 waarin zij meerdere maatregelen gericht op het tegengaan van genderongelijkheid binnen Europa presenteert. Zo gaat de European Innovation Council (EIC) middels pilots vrouwelijke ondernemers ondersteunen bij het leiden van start-ups en innovatieve mkb’s. Ook wil de Commissie zich richten op de digitale genderkloof in de aankomende update van het Digital Education Action Plan (DEAP) en wordt van lidstaten verwacht dat zij de afspraken rond het vergroten van de participatie van vrouwen in de digitale sector gaan implementeren. Daarnaast zal er in de aankomende update van de Skills Agenda worden ingegaan op horizontale segregatie, stereotypering en genderkloven in onderwijs en training. Ook zal een versterkte Youth Guarantee zich specifiek richten op vrouwen die niet bij onderwijs, arbeid of training betrokken zijn.

Meer kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt 

Het ouderschap vormt voor veel vrouwen nog steeds een barrière als het gaat om (voltijdse) participatie op de arbeidsmarkt. Daarom zal de Commissie een voorstel doen voor een Child Guarantee en een voorstel voor de herziening van de Barcelona doelstellingen met het oog op toegankelijke en betaalbare kinderopvang en voorschools onderwijs. Daarnaast presenteert de Commissie maatregelen voor het realiseren van gelijke lonen voor mannen en vrouwen en het implementeren van Europese regels omtrent de werk-privé balans voor mannen en vrouwen.

Context

Gendergelijkheid is een kernwaarde van de Europese Unie, een fundamenteel recht en sleutelbeginsel van de Europese Sociale Pijler. Toch is er nog veel te behalen als het gaat om gendergelijkheid binnen de EU, zo ook in de onderzoeks- en onderwijswereld. Zo is er in innovatiebeleid zelden een genderperspectief aanwezig en bleek uit een rapport van de Commissie dat, ondanks enige toename, vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn binnen de wetenschap. Nederland scoorde hierbij bovendien ver onder het Europese gemiddelde.