De Europese Commissie heeft de nieuwe richtlijnen voor de Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 gepubliceerd. Hierin geeft de Commissie in het bijzonder aandacht aan inclusiviteit, duurzaamheid, digitalisering en erkenning van ECTS. Alle hoger onderwijsinstellingen in Europa die willen deelnemen aan het toekomstige Erasmusprogramma moeten een Erasmus Charter aanvragen.

Commissie publiceert nieuwe Erasmus Charter richtlijnen

Meer inclusiviteit en duurzaamheid

De nieuwe richtlijnen voor het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) zijn gepubliceerd. Zij voorziet in een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten. Met de nieuwe richtlijnen wil de Europese Commissie verder bouwen op de reeds ingezette koers om inclusiviteit binnen het Erasmusprogramma te bevorderen. Ook is er in het nieuwe ECHE meer aandacht voor duurzaamheid – zo moeten instellingen zich inzetten om duurzame alternatieven voor mobiliteit te bevorderen. Ook wil de Commissie de administratieve procedures volledig digitaal maken, in lijn met het Europese Studentenkaart-initiatief. Er is bovendien meer aandacht voor automatische erkenning voor ECTS die studenten in het buitenland hebben behaald, ook in het geval van blended mobility.

Aanvragen ECHE

De deadline voor het indienen van aanvragen voor het Charter is 21 april 2020 (17:00 uur). Er is een gesimplificeerde procedure voor hoger onderwijsinstellingen die reeds in de vorige periode een ECHE hadden, deze hebben nageleefd en die recentelijk (sinds 2017) nog Erasmus+-projecten hebben uitgevoerd. De selectieresultaten worden waarschijnlijk rond 15 oktober 2020 bekendgemaakt. Wel is deze call nog onder voorbehoud, aangezien de onderhandelingen voor het MFK voor de periode 2021-2027 en het toekomstige Erasmusprogramma nog niet zijn afgerond. Met deze call geeft de Commissie geïnteresseerde hoger onderwijsinstellingen de gelegenheid tijdig met de voorbereiding van hun voorstellen te beginnen.

Context

In het kader van het nieuwe Erasmusprogramma voor de periode 2021-2027, is ook een nieuw Erasmus Charter voor hoger onderwijsinstellingen opgezet. Het ECHE is een vereiste voor hoger onderwijsinstellingen om mee te mogen doen aan het toekomstige Erasmusprogramma (2021-2027).