De Commissie versoepelt de regels voor Erasmus+ zodat overheden het programma makkelijker kunnen inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat bijvoorbeeld om financiële steun voor integratieprojecten. Een alliantie van Europese studenten en universiteiten verwelkomen de stappen en wil KA107-projecten ombuigen voor ad-hoc mobiliteit.


Commissie versoepelt Erasmus+ voor Oekraïne

Flexibele inzet Erasmus+

Een aantal versoepelingen zorgen ervoor dat Erasmus+ kan bijdragen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Instellingen die financiering ontvangen uit het programma voor projecten op het vlak van inclusie, diversiteit en integratie, mogen deze nu ook ten dele inzetten voor Oekraïense vluchtelingen. Dat is echter niet verplicht. Daarnaast maakt de Commissie geld vrij voor de integratie van Oekraïense leerlingen én leraren in Europese scholen. Gekwalificeerd personeel kan op tijdelijke basis aan de slag in regio’s die veel vluchtelingen ontvangen. De Europese programma’s School Education Gateway en eTwinning bieden hun diensten aan voor Oekraïners in het primair en voortgezet onderwijs.

Veld pleit voor studiemobiliteit

Veldpartijen betuigen hun steun voor de flexibiliteit en bundelen een aantal tips. In een open brief stellen Erasmus Student Network, European Students’ Union, European University Foundation en de Coimbra Group of Universities dat internationale studiemobiliteit de beste manier is om Oekraïense studenten te helpen. Zij roepen onderwijsinstellingen daarom op om de resterende bedragen van de KA107 call uit 2019, gericht op mobiliteit buiten Europa/partnerlanden, te besteden aan de opvang van vluchtelingen. De Commissie kan dit ondersteunen door geld vrij te maken en de regels flexibel te interesseren, aldus de koepels.

Context

De Commissie bekijkt voor ieder programma hoe het kan bijdragen aan een Europees antwoord op de oorlog in Oekraïne. Zo is Horizon Europe tot nader order gesloten voor Russische onderzoekers en kunnen krijgen nationale agentschappen de mogelijkheid om de regels voor Erasmus+ flexibel te interpreteren. Daarmee laat de Commissie de keus dus aan individuele instellingen. Ook wetenschappers schieten te hulp, bijvoorbeeld via Science for Ukraine.