Een vergrijzend Europa vergt een nieuwe aanpak met aandacht voor leven lang leren, innovatie en werkgelegenheid. Dat stelt de Commissie in een groenboek over demografische verandering. De nieuwe plannen liggen voor ter consultatie tot en met 21 april 2021.


Commissie vraagt uw input om vergrijzing aan te pakken

Vergrijzing begint jong

Europa vergrijst snel, met grote gevolgen voor de Europese maatschappij en economie. Om daarmee om te gaan bepleit de Commissie een “levensloopbenadering” in het groenboek ‘Green Paper on Ageing: Fostering solidarity and responsibility between generations’. Die benadering omvat acties in de vier gebieden jeugd, werkend leven, pensioen en de behoeftes van ouderen. Hoewel het groenboek de verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen nog maar eens duidelijk maakt, bevat het weinig nieuwe plannen. Zo verwijst het eerste thema naar lopende initiatieven als het Digital Education Action Plan, de Skills Agenda en de Europese Onderwijsruimte.

Geef uw mening

Met het groenboek wil de Commissie een discussie op gang brengen over het potentieel van een vergrijzende bevolking, hoe vergrijzing innovatie kan stimuleren en mogelijke nieuwe beleidsmaatregelen. Daarom kan men tot en met 21 april in 17 vragen reageren op de plannen.

Context

Vergrijzing staat al langer op de radar van de Commissie, maar kreeg onder Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Commissie, een impuls. De Kroatische Dubravka Šuica kreeg als vicevoorzitter de taak een langetermijnvisie op demografische verandering uit te werken. Na een statistische analyse in 2020 is dit groenboek de volgende stap. In Brussel zijn groenboeken bedoeld om beleidsdiscussies aan te wakkeren, zonder daar een voorstel aan te koppelen. Mogelijk wordt het groenboek over vergrijzing gevolgd door een witboek dat wel beleid voorstelt.