Kennisinstellingen spelen een cruciale rol in het creëren van Leven Lang Leren-mogelijkheden, aldus het UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL). Een nieuwe publicatie beschrijft vanuit verschillende perspectieven de rol van kennisinstellingen om Leven Lang Leren toegankelijker te maken. In de publicatie wordt ook data gegeven over de Nederlandse situatie.


De cruciale rol van kennisinstellingen in Leven Lang Leren

Het UIL benadrukt het belang van Leven Lang Leren en benadrukt dat door de vergrijzing van de bevolking dit belang alleen maar zal toenemen. Het UIL heeft in de publicatie bijdrages van verschillende schrijvers over Leven Lang Leren gebundeld. De publicatie beschrijft Leven Lang Leren in een brede zin: alle vormen van leren (formeel, non-formeel en informeel) en alle leeftijden worden betrokken. Met de publicatie wil UIL bijdragen aan een betere implementatie en gemeenschappelijk begrip van Leven Lang Leren.

Data over Nederland

Er is veel data beschikbaar over de Nederlandse situatie, omdat Nederland meedoet aan het Tertiary Higher Education for People in Mid-life­ (THEMP)-project. Dit is een studie vanuit de Europese Unie om volwassenonderwijs in beeld te krijgen. Zo is het percentage van 45 tot 64-jarigen met een diploma van minstens niveau 5 (tertiair onderwijs) tussen 2000 en 2010 met ruim 6% toegenomen tot 83,5%. Ook wordt uitgelicht dat de deelname van universiteiten aan Leven Lang Leren relatief laag is vergeleken met de bijdrage van hogescholen en de mbo-sector.

UIL publicatieserie over Leven Lang Leren

De publicatie is de derde uit een serie publicaties van UIL over Leven Lang Leren-beleid en -strategieën. De vorige publicatie ging over Leven Lang Leren in Japan, Zuid-Korea en Singapore en de eerste publicatie ging over vijf Afrikaanse landen.