Financiële samenwerking is nodig om de Europese arbeidsmarkt van de benodigde vaardigheden te voorzien. Dit is één van de aanbevelingen van het Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship. Met haar rapport geeft het forum concrete aanbevelingen voor implementatie van nieuwe vaardigheden in de arbeidsmarkt.

De implementatie van nieuwe vaardigheden in de arbeidsmarkt

Financiële samenwerking is nodig om de Europese arbeidsmarkt van de benodigde vaardigheden te voorzien. Dit is één van de aanbevelingen van het Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship. Met haar rapport geeft het forum concrete aanbevelingen voor implementatie van nieuwe vaardigheden in de arbeidsmarkt.  

Aanbevelingen
Het rapport van het forum erkent dat de snelle industriële ontwikkeling om nieuwe vaardigheden vraagt. Dit kan worden bereikt door financiële samenwerking tussen het Europees Regionaal Fonds, de Europese Commissie, de lidstaten en de industrie. Een gezamenlijk financieel plan zou voor een betere afstemming tussen verschillende beschikbare fondsen moeten zorgen. Het rapport doet nog andere aanbevelingen. Zo moet de industrie duidelijker maken welke vaardigheden nodig zijn, met name op het gebied van digitale vaardigheden en moet er nauwer worden samengewerkt tussen de industrie en de onderwijssector.

Context
Naast het thema (digitale) vaardigheden gaat het rapport ook in op drie andere thema’s, namelijk het werken met Big Data en digitale platforms; de lokale impact van kennis en de impact van digitale transformatie op beleidsmakers. Het rapport bevat naast aanbevelingen ook het implementatievoorstellen op al deze thema’s.

Tijdlijn
Op 18 april 2016 komt het Strategic Policy Forum met specifieke aanbevelingen en rapportages over dezelfde thema’s als het rapport wat ze nu heeft gepubliceerd.

Meer informatie
Publicatie Europese Commissie: Accelerating the digital transformation of European industry and enterprises
Persbericht Europese Commissie: Digital transformation is not an option – it is a must
Website Europese Commissie: Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship