Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) heeft het online hulpmiddel Nationale Kwalificatieraamwerken (NQF) bijgewerkt. Deze nieuwe versie van de online tool helpt beleidsmedewerkers bij de ontwikkeling van transparantere kwalificatiesystemen. Ook geeft het individuele gebruikers een overzicht van de waarde van hun kwalificaties in heel Europa.


De online tool van het Europees Kwalificatiekader is bijgewerkt!

Gebruiksvriendelijker met nieuwe functies

Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) heeft haar online tool voor Nationale Kwalificatieraamwerken (NQF) bijgewerkt. De nieuwe versie van de online tool zou gebruiksvriendelijker moeten zijn voor het brede publiek. Zo zijn er nieuwe interactieve functies toegevoegd aan het bestaande raamwerk. De waarde van de kwalificaties van een deelnemend land kunnen nu vergeleken worden met andere EQF-landen. Door deze nieuwe functie kunnen individuen vaststellen binnen welk EQF-niveau zij vallen of welk niveau zij kunnen verkrijgen met een specifieke onderwijsvorm. Daarnaast is er een overzicht van de NQF-websites en nationale kwalificatiedatabanken en registers toegevoegd. Hierin staat informatie over kwalificaties, zoals de verwachte leerresultaten, de toekennende instanties, studiepunten, kwaliteitswaarborging en toelatingseisen.

Context

Het NQF is onderdeel van het Europese kwalificatiekader (EQF) die als doel heeft de kwalificatieniveaus tussen Europese landen beter te kunnen vergelijken. Ook moet het bijdragen aan het vergroten van de mobiliteit van individuen via verschillende onderwijsvormen, opleidingssectoren en de arbeidsmarkt. De informatie van de tool wordt elke twee jaar verzameld door Cedefop, samen met de Europese Commissie, de European Training Foundation (ETF), en de nationale coördinatiepunten van het EQF. Cedefop ziet momentum in het Europees Jaar van de Vaardigheden. Hierdoor blijft de organisatie ook het belang van goed ontwikkelde Europese kwalificatiekaders en het Leven Lang Leren programma benadrukken.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.