De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

De status van nationale kwalificatiekaders

Driekwart van de landen in de wereld gebruikt in 2015 nationale kwaliteitskaders voor hun onderwijssysteem. Dit is een groei van twintig landen ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit het rapport Global inventory of national and regional qualifications frameworks.

UNESCO, the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), the European Training Foundation (ETF) and the UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) brengen tweejaarlijks het rapport Global inventory of national and regional qualifications uit. Dit rapport geeft een overzicht van nationale kwalificatiekaders (NQF’s) en de integratie van leeruitkomsten hierin weer, gebaseerd op 68 landen en zeven regio’s. Doel is het monitoren en karakteriseren van de ontwikkeling van NQF’s die door landen worden geïmplementeerd.

Ontwikkeling van NQF’s
Hoewel de grootste groei al is geweest, is het aantal NQF’s sinds 2013 opnieuw gestegen. Momenteel hebben 150 landen een NQF. Hoewel er veel diversiteit tussen de landen bestaat, is er wel consensus over het belang van het gebruik van leeruitkomsten. Dit wordt gezien als een goed instrument voor hervorming en uitbreiding binnen het onderwijs om vaardigheden en arbeidsproductiviteit te verbeteren. De rol en functie van NQF’s sluit volgens de auteurs van het rapport steeds beter aan bij de nationale of regionale situatie. Tevens zorgen NQF’s ervoor dat non-formeel en informeel leren beter wordt gewaardeerd en studentenmobiliteit vergemakkelijkt wordt.

Tijdlijn
Binnenkort komt het tweede deel van het rapport uit, met daarin een inventarisatie van de nationale kwalificatiekaders van 68 landen en 7 regionale kwalificatiekaders.  

Meer informatie
Publicatie: Global inventory of national and regional qualifications frameworks