In heel Europa is de initiële opleiding voor docenten goed, maar er zijn verschillen in de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. Dat blijkt uit een briefing van Cedefop op basis van rapporten over de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs in elke lidstaat. Daaruit blijkt ook dat in alle lidstaten waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van docenten.

Docentontwikkeling beroepsonderwijs in kaart

In heel Europa is de initiële opleiding voor docenten goed, maar er zijn verschillen in de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. Dat blijkt uit een briefing van Cedefop op basis van rapporten over de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs in elke lidstaat. Daaruit blijkt ook dat in alle lidstaten waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van docenten.

Ontwikkeling van belang

Aan de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs wordt in alle lidstaten aandacht besteedt. Dit blijkt uit een briefing van Cedefop. Hóe er omgegaan wordt met deze ontwikkeling van docenten verschilt wel per land. In ongeveer de helft van de lidstaten is de professionele ontwikkeling vastgelegd in de wet. In sommige lidstaten, waaronder Nederland, is de ontwikkeling een recht van de docent, terwijl het in andere lidstaten een plicht van de docent of van de school is. In de meeste landen heeft de directeur van een school veel inspraak in de invulling van het recht of de plicht.

Overzicht van Europa

Cedefop heeft de briefing opgesteld op basis van rapporten over alle lidstaten waarin gekeken is naar de professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. De rapporten bieden een goed overzicht van de verschillen en overeenkomsten in Europa. Er wordt aandacht besteedt aan zowel docenten van instellingen als stagebegeleiders bij bedrijven. Ook wordt in elk rapport gereflecteerd op de uitdaging van de lidstaat voor de toekomst. Voor Nederland wordt bijvoorbeeld het dreigende tekort aan docenten genoemd. Deze rapporten werden onder andere opgesteld omdat de professionele ontwikkeling van docenten al lang op de politieke agenda staat, bijvoorbeeld door de Riga Verklaring, maar nog steeds aandacht nodig heeft.

Meer informatie
Publicatie Cedefop: Professionele ontwikkeling voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs
Publicatie Cedefop: Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET; Mapping their professional development in the EU - Netherlands
Website Cedefop: Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – Thematic perspectives
Artikel Neth-ER: Riga brengt mbo dichter bij arbeidsmarkt