De Education for Climate Coalition is officieel gelanceerd door de Europese Commissie. Het nieuwe initiatief poogt de Europese onderwijssector bij elkaar te brengen op het pad naar een groenere toekomst. Onderwijsinstellingen kunnen tot 31 januari interesse tonen om een bijdrage te leveren aan de coalitie. 


Doe mee aan Europese onderwijscoalitie voor klimaat

Europese onderwijscoalitie voor klimaat 

De Commissie heeft de Education for Climate Coalition gelanceerd, in het kader van de Europese onderwijsruimte (EEA). Het initiatief wil met een bottom-up aanpak de Europese onderwijsgemeenschap bij elkaar brengen op het pad naar een groenere toekomst. Er wordt momenteel een online platform opgezet om de steunbetuigingen en concrete acties door individuen en samenwerkingsverbanden bijeen te brengen. Vijf prioriteiten zijn hiervoor leidend:

  • De ontwikkeling van groene vaardigheden
  • Opleiden van leraren
  • Gedragsverandering
  • Het verbinden van onderwijs en wetenschap
  • Collectieve bewustmaking

In deze eerste fase worden spelers uit het onderwijsveld opgeroepen interesse te tonen om de coalitie te steunen. Een bijdrage meegeven kan tot 31 januari via de online consultatie.

Context

De coalitie is een onderdeel van de EEA met als doel bij te dragen aan de groene en digitale transities van het onderwijs in de hele EU. Het initiatief wordt aangestuurd door een secretariaat van de EU in samenwerking met nationale coalities, scholen, universiteiten en andere belanghebbenden in het onderwijs. Zo wordt ook de onderwijssector meegenomen in het behalen van de doelstellingen geformuleerd in de Europese Green Deal en het Europese Klimaatpact.