Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European University Association. Ook op Europees niveau nemen investeringen in hoger onderwijs verder toe, maar blijven ze achter op de groei van het aantal studenten.

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog

Trends in Nederland  

De financiering voor hoger onderwijsinstellingen blijft achter op het aantal studenten dat aan Nederlandse instellingen studeert. Dit blijkt uit het rapport ‘Public Funding Observatory 2019’ van de European University Association (EUA). De investeringen in het hoger onderwijs zijn tussen 2008 en 2019 met 14.1% gegroeid, terwijl het aantal studenten met 32.9% is toegenomen. Ook is in dezelfde periode het academisch en niet-academisch personeel respectievelijk toegenomen met 21% en 11%.

Positieve trend in Europa zet voort

Ook in de meeste andere Europese landen valt op te merken dat het aantal studenten en personeelsleden toeneemt, maar dat de financiering voor hoger onderwijsinstellingen niet evenredig stijgt. Nochtans is er de afgelopen drie jaar een positieve trend geweest en de data laten zien dat in 2018 slechts 8 landen bezuinigden op hoger onderwijs – daarmee staat de balans weer op het niveau van voor de economische crisis. Positieve trends op nationaal niveau roepen ook vragen op over Europese financiering voor onderwijs en onderzoek. De EUA benadrukt in het rapport dat er naast een groter budget, meer efficiëntie nodig is in Horizon Europe en Erasmus+. EUA ziet mogelijkheden voor een betere afstemming tussen Europese en nationale fondsen, een flexibelere Model Grant Agreement en een effectiever audit proces.

Context

Dit is het 10e jaar dat de EUA de Public Funding Observatory publiceert. De EUA begon in 2010 met de Public Funding Observatory om de invloed van de economische crisis op het hoger onderwijs in de Europese landen monitoren. Het rapport monitort in 33 landen de publieke uitgaven aan het hoger onderwijs en analyseert op basis daarvan de veranderingen op korte termijn en de trends op lange termijn. De EUA heeft hiervoor ook een interactieve online tool gecreëerd.