Volwassenen die een opleiding volgen lopen tegen obstakels aan wanneer zij gebruik willen maken van de nieuwe mobiliteitsmogelijkheden binnen het Erasmus+ programma (2021-20217). Dat stelt de European Associaton for the Education of Adults (EAEA). De EAEA is daarom met een statement gekomen waarin zij verschillende aanbevelingen doen om het programma daadwerkelijk inclusiever en toegankelijker te maken voor volwassenen.


EAEA: ‘Mobiliteit in volwassenonderwijs Erasmus+ moet beter’

Statement van de EAEA

Volwassenen die gebruik willen maken van de mobiliteitsmogelijkheden in het nieuwe Erasmus+ programma ondervinden problemen. Dat staat in een statement van de European Associaton for the Education of Adults (EAEA). Hierin doet de vereniging verschillende aanbevelingen om het programma inclusiever en toegankelijker te maken. Zo stellen ze dat deelname aan de Erasmus+ mobiliteitsacties voor alle volwassenen toegankelijk moeten zijn. Om dit te ondersteunen moet er ook voldoende financiering zijn voor de zendende en ontvangende instelling. Verder stellen ze dat de focus op leerdoelen moet liggen in plaats van op specifieke doelgroepen. Ook moet er extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met lagere opleidingsniveaus, speciale leerbehoeften, handicaps en opvoedings- en zorgtaken, zoals mantelzorgers. Verder stelt de EAEA dat sociale partners beter bewust moeten worden van de individuele leerbehoeften en ambities van volwassenen. Als laatste noemen ze dat virtuele en online mobiliteitsprogramma's voor alle lerende volwassenen beter gepromoot en gefinancierd moeten worden.

Context

Binnen Erasmus+ is er meer budget voor mobiliteit om het programma inclusiever en toegankelijker te maken. Een voorbeeld hiervan is dat mobiliteit onder KA1 in het nieuwe programma is uitgebreid naar het volwassenenonderwijs. De EAEA heeft eerder ook al aanbevelingen gedaan in een position paper over inclusiemaatregelen.