Alle Europese lidstaten hebben nog genoeg te doen om barrières voor mobiliteit weg te nemen. Dit blijkt uit de door het Information Network on Education in Europe (Eurydice) gepubliceerde haalbaarheidsstudie ‘towards a Mobility Scoreboard: conditions for Learning Abroad in Europe’. In dit rapport heeft Eurydice een vijftal indiciatoren opgesteld en onderzocht die meten in hoeverre lidstaten in staat zijn gebleken barrières voor mobiliteit weg te nemen.

Eerste Mobility Scoreboard een feit

Alle Europese lidstaten hebben nog genoeg te doen om barrières voor mobiliteit weg te nemen. Dit blijkt uit de door het Information Network on Education in Europe (Eurydice) gepubliceerde haalbaarheidsstudie ‘towards a Mobility Scoreboard: conditions for Learning Abroad in Europe’. In dit rapport heeft Eurydice een vijftal indiciatoren opgesteld en onderzocht die meten in hoeverre lidstaten in staat zijn gebleken barrières voor mobiliteit weg te nemen.

Youth on the Move
In de mededeling van de Europese Commissie (EC) uit 2010 van het Europa 2020 vlaggenschip ‘Youth on the Move’, kondigde de EC aan een voorstel te doen voor een raadsaanbeveling die leermobiliteit voor de jeugd moest bevorderen. Die Raadsaanbeveling kwam er in 2011 en een van die raadsaanbevelingen was het opzetten van een haalbaarheidsstudie voor een Mobility Scoreboard. Eurydice voerde deze haalbaarheidsstudie uit en publiceerde een Mobility Scoreboard waarin de volgende indicatoren werden onderzocht:

  •          information and guidance on learning mobility
  •          preparation of opportunities for learning mobility foreign language skills
  •          portability of public grants and publicly subsidized loans;
  •          recognition of learning outcomes;
  •          mobility support provided to students with low socio-economic background.

Behaalde resultaten
België scoort over de gehele linie van indicatoren het beste maar scoort niet op alle vijf indicatoren een voldoende. Naast België scoren Duitsland, Frankrijk en Italië op de meeste indiciatoren een voldoende. Nederland scoort goed op de indicator portability of Grants and Loans and Financial Support for Mobile Students, maar kan op de indicatoren recognition of learning outcomes en preparation of opportunities for learning mobility foreign language skills nog verbeteren.

Meer informatie
Persbericht: EU Mobility Scoreboard: more effort needed to promote studies and training abroad for students
Publicatie: towards a Mobility Scoreboard: conditions for Learning Abroad in Europe