Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het eerste EU-programma voor digitale technologieën: Digital Europe. De EU-instellingen zijn overeengekomen dat het programma zich zal richten op het financieren van digitale technologieën in vijf sleutelgebieden, in lijn met het voorstel van de Commissie. Dit is het eerste programma onder het nieuwe meerjarig financieel kader waarover de instellingen een gedeeltelijk akkoord bereikt hebben.

EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Akkoord over de inhoud

Het Parlement en de Raad hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van het Digital Europe programma. Het programma zal zich focussen op investeringen in de volgende vijf sleutelgebieden: supercomputers, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, geavanceerde digitale vaardigheden en het gebruik van digitale technologieën, in lijn met het voorstel van de Commissie. Dit is het eerste onderdeel van het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) waarover de Europese instellingen een gedeeltelijk akkoord bereikt hebben.

Budget nog onbekend

De instellingen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de omvang van het budget van het programma. Hierover heeft de Raad nog geen positie ingenomen omdat zij dit behandelt als onderdeel van de onderhandelingen over het gehele meerjarig financieel kader van 2021-2027, zoals ook voor de overige programma’s Horizon Europe en Erasmus geldt. De Commissie heeft een budget van 9,2 miljard euro voorgesteld voor Digital Europe. Het Parlement stemde hier eerder mee in. 

Context

In juni 2018 presenteerde de Commissie het voorstel voor Digital Europe. Het programma zal zich richten op de digitale transformatie van de EU en bijdragen aan de implementatie van de Digital Single Market-strategie. De Raad en het Parlement namen eind 2018 een positie in.