De aanhoudende problemen rondom Erasmus+ beurzen kunnen worden opgelost door het opzetten van garantiemechanismes, aldus de Erasmus+ Coalitie. Ook financiële ondersteuning van gedupeerde uitwisselingstudenten is spoedig vereist. Daarnaast roept de Coalitie op om het beschikbare budget voor Erasmus+ mobiliteit op te hogen, waarvoor een flexibiliteitsclausule in het Erasmus+ werkprogramma houvast biedt.


Erasmus+ Coalitie: betaal Erasmus+ beurzen uit!

Mechanismes en financiële ondersteuning

Garantiemechanismes moeten worden opgezet om te zorgen dat Erasmus+ beurzen op tijd bij studenten terecht komen. De Erasmus+ Coalitie stelt dat hiermee de aanhoudende administratieve problemen rondom Erasmus+ financiering opgelost kunnen worden. Ook de financiële ondersteuning van getroffen uitwisselingsstudenten door nationale autoriteiten is van belang. Verder ziet de Coalitie een goede oplossing in de vlotte toepassing van het flexibiliteitsclausule, zoals vermeld in artikel 4 van het Erasmus+ werkprogramma, om het beschikbare budget voor Erasmus+ mobiliteit te verhogen. Daarnaast is duidelijke communicatie en versterkte transparantie tussen universiteiten en studenten over de financieringsproblemen ook essentieel. Tenslotte beveelt de Coalitie een meer lineaire distributie van Erasmus+ financiering gedurende de zevenjarige programmacyclus aan.

Context

De verdeling van de beurzen van het Erasmus+ 2021-2027 programma levert vooralsnog problemen op. In 2021 was het totale bedrag van Erasmus+ beurzen 200 miljoen lager dan in 2020 en 2019, ondanks dat er een toename was voorspeld. In het budgetakkoord voor 2022 beschikt Erasmus+ over 3,4 miljard euro, een verhoging van 700 miljoen ten opzichte van 2021. De oproep van de Erasmus+ Coalitie komt in navolging van de Commissie’s plannen om Erasmus+ inclusiever te maken. Door gerichte subsidies en toegankelijke communicatie moet inclusie in het programma worden verbeterd.