11 januari 2024

ESIR: ‘Veelheid aan crises vergt meer bevoegdheden voor de EU op het gebied van onderwijs’

Annabel Hoven

Annabel Hoven

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Een grotere bevoegdheid van de EU kan uitkomst bieden voor de uitdagingen waar het onderwijs vandaag de dag voor staat. Dat zegt de Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation in een rapport over onderwijstransformatie in tijden van polycrisis. Zo zou gemeenschappelijk EU-beleid bijvoorbeeld brain drain effecten van mobiliteit tegen kunnen gaan en kunnen zorgen voor een betere aansluiting van het hbo en wo op de arbeidsmarkt.


ESIR: ‘Veelheid aan crises vergt meer bevoegdheden voor de EU op het gebied van onderwijs’

Meer onderwijsbevoegdheid voor de EU

Om de uitdagen waar het onderwijs voor staat het hoofd te bieden, moet de EU meer bevoegdheden krijgen. Dat zegt de Expert Group on the Economic and Societal Impact of Research and Innovation (ESIR) in een rapport over transformatie van het onderwijs in tijden van polycrisis. De crises van deze tijd, zoals de COVID-19 pandemie, hebben verschillende uitdagingen in het onderwijs blootgelegd. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet het onderwijs worden getransformeerd, aldus de ESIR. Daar horen ook meer bevoegdheden voor de EU bij.  

Brain gain en aansluiting op de arbeidsmarkt

Een van de uitdagingen waar de EU een oplossing voor kan bieden, is de brain drain in sommige regio’s die wordt veroorzaakt door leermobiliteit. Als de EU een grotere bevoegdheid krijgt, kan het dit effectiever tegen gaan door brain gain beleid voor die regio’s te maken. Ook voor de aansluiting van het hbo en wo op de arbeidsmarkt kan de EU verschil maken. Zo kunnen de twee onderwijsrichtingen beter worden afgestemd op de behoeften van de Europese markt als de onderwijssystemen geharmoniseerd worden in het kader van het Bolognaproces. Die harmonisatie kan arbeidstekorten tegengaan door gelijkwaardige erkenning van diploma’s in heel de EU. Ten slotte kan aansturing vanuit de EU zorgen voor sterkere samenwerking tussen onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en bedrijven.  

Context

De ESIR is een groep van experts die de Commissie voorziet van advies op het gebied van onderzoek en innovatie. De roep om meer onderwijsbevoegdheden voor de EU is niet nieuw: afgelopen november gaf het Parlement in een resolutie aan gedeelde bevoegdheid voor de EU te willen op het gebied van onderwijs. Dit is echter niet eenvoudig. Traditioneel is onderwijs een bevoegdheid van de lidstaten en voor een groter EU-mandaat moeten de verdragen worden aangepast. Toch acht het Parlement dit nodig, omdat de vrijwillige stappen die zijn gezet in het kader van de Europese Onderwijsruimte nog niet genoeg zijn om de problemen op te lossen.

Mede geschreven door Bas Morshuis.