Om het Erasmus+ programma inclusiever te maken moeten alle deelnemende studenten voortaan dezelfde studiebeurs van minimaal 500 euro per maand krijgen, zo stelt de European Students' Union (ESU). De Europese studentenkoepel wil daarmee het programma versimpelen en toegankelijker maken voor alle studenten.

ESU, ESN en EUF pleiten voor Erasmusbeurs van minimaal 500 euro per maand

Om het Erasmus+ programma inclusiever te maken moeten alle deelnemende studenten voortaan dezelfde studiebeurs van minimaal 500 euro per maand krijgen, zo stellen de European Students' Union, Erasmus Student Network en de European University Foundation. De organisaties willen daarmee het programma versimpelen en toegankelijker maken voor alle studenten.

Hogere studiebeurs voor inclusiever Erasmus+

Een Erasmus+ beurs zou minimaal 500 euro per maand moeten bedragen, daar pleiten de European Students’ Union (ESU), Erasmus Student Network (ESN) en de European University Foundation (EUF) voor in The #Erasmus500 Declaration. Ook verschillende Europese hogeronderwijsinstellingen schaarden zich al achter de oproep voor verhoging en gelijktrekking van de studiebeurzen. Op deze manier hopen de organisaties het Europese uitwisselingsprogramma inclusiever en toegankelijker te maken. Voor menig student vormt het financiële aspect op dit moment het grootse obstakel voor eventuele deelname. Een groot deel van de studenten werkt naast haar studie en die inkomsten worden onvoldoende gecompenseerd in de huidige hoogte van de beurzen, aldus de organisatie achter de #Erasmus500 Declaration.

Versimpeling Erasmus+

Naast een inclusiever Erasmus+ zou een vast beursbedrag ook de administratie van deelnemende kennisinstellingen simplificeren. Het huidige programma bevat veel verschillende categorieën en tevens bestaan er grote verschillen in beurshoogte tussen landen, zo stellen de organisaties. Daarnaast is het voorstel gebaseerd op de twintig beginselen van de Europese pijler van sociale rechten die gelijke kansen en inclusie voor alle EU-burgers waarborgen. De Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) voerde in 2018 en 2019 succesvolle experimenten uit in het gelijktrekken van beurzen.

Context

ESU is een koepelorganisatie van Europese studentenorganisaties, waarvan onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lid zijn. ESU, alsook ESN, roepen al langere tijd op om het budget voor het Erasmus+ te verhogen voor meer inclusiviteit. De Europese studentenkoepel ziet het programma als belangrijk middel om sociale cohesie en duurzame ontwikkeling in Europa te versterken.

Meer informatie:

Persbericht ESU: #Erasmus500: Towards a truly European grant
Website Erasmus500: Towards a truly European grant
Europese Commissie: De 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten
Artikel Neth-ER: ESU en ESN roepen Raad op budget Erasmus+ te verdriedubbelen