Met het oog op de Europa 2020-strategie heeft de EU op het nippertje haar benchmark van 40 procent behaald als het gaat om het aandeel volwassenen tussen de 30-34 jaar dat een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond. Dit komt met name door het hoge aandeel vrouwelijke afgestudeerden. De onderwijsbenchmark van maximaal 10 procent vroegtijdige schoolverlaters werd net niet behaald.


EU 2020-doelstelling voor hoger onderwijs op het nippertje behaald

Doelstelling voor hoger onderwijs behaald

In het kader van de Europa 2020-strategie heeft de EU voor het jaar 2019 op de valreep de benchmark voor het percentage volwassenen tussen de 30-34 jaar dat een opleiding in het hoger onderwijs heeft afgerond. Dit blijkt uit een rapport van Eurostat over de voortgang van de twee kernonderwijsdoelstellingen van de strategie. Opvallend hierbij is de sterke toename van het aandeel vrouwelijke afgestudeerden sinds het begin van de metingen in 2002. Het aandeel mannelijke afgestudeerden ligt met 35,1% onder de Europese benchmark van 40%, terwijl het aandeel vrouwen met 45,6% daar ruim boven ligt. In Nederland wordt de benchmark ruimschoots behaald, daarmee staat zij op de zesde plaats binnen de EU.

Aandeel vroege schoolverlaters nog te hoog

De benchmark van maximaal 10% vroege schoolverlaters wordt net niet behaald. Het aandeel vroege schoolverlaters - percentage van de Europese bevolking tussen de 18 en de 24 jaar met hoogstens een lager middelbaar schooldiploma - is nog iets te hoog, namelijk 10,2 procent in 2019. In totaal behaalden 18 lidstaten de doelstelling in 2019, waaronder Nederland, dat op de elfde plaats staat.

Context

De EU 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de EU die gericht is op het bevorderen van de werkgelegenheid en het stimuleren van economische groei en sociale samenhang op een duurzame manier. De strategie werd in 2010 opgesteld als opvolger van de Lissabon-strategie en kent eveneens een looptijd van 10 jaar. Onder de strategie werden er op vijf verschillende gebieden, waaronder onderwijs, verschillende doelstellingen voor 2020 geformuleerd.