De Europese onderwijsministers hebben via een video-conferentie uitdagingen en actuele informatie met betrekking tot het corona-virus uitgewisseld. Hierbij bespraken zij ook de verschillende maatregelen die in de EU-lidstaten zijn genomen met betrekking tot de onderwijssector. Zo wordt er in Nederland momenteel geen fysiek onderwijs meer aangeboden aan hogescholen en universiteiten. De Europese Commissie kondigde ondertussen ook maatregelen aan voor het Erasmus+ programma


EU onderwijsministers bespreken consequenties coronavirus voor het onderwijs

Maatregelen en ervaringen in de lidstaten

De Europese onderwijsministers hebben via een videoconferentie de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs in hun lidstaat besproken. Hoewel veel EU-landen nu worden geconfronteerd met het Covid-19 virus, lijken er grote verschillen te zijn in de tot nu toe genomen maatregelen. Blaženka Divjak, Kroatisch Minister van Onderwijs en Wetenschap stelde dan ook dat hoewel onderwijs en training onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, virussen geen grenzen kennen en dat samenwerking en wederzijdse steun in deze tijden van cruciaal belang zijn. Ook in Nederland zijn er maatregelen getroffen. Zo wordt er momenteel geen fysiek onderwijs meer aangeboden aan hogescholen en universiteiten en wordt waar mogelijk overgestapt op online onderwijs. Op 15 maart werd besloten om ook scholen en mbo-instellingen te sluiten tot en met 6 april.

Beslissingen Erasmus+ programma

Ook de Europese Commissie heeft ondertussen extra maatregelen met betrekking tot het Erasmus+ programma bekendgemaakt. Naast maximale flexibiliteit toe te passen bij de uitvoering van het programma, zullen nationale agentschappen in de lidstaten ook een beroep kunnen doen op de zogenaamde overmachtsclausule. Hierbij kan beslist worden om extra kosten tot een bepaald bedrag al dan niet te vergoeden en kunnen projecten gemakkelijker worden uitgesteld. Nederlandse studenten met praktische vragen omtrent hun Erasmus-verblijf, kunnen terecht op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+

Richtlijnen voor corona bestrijding

De Europese Commissie wil 37 miljard euro aan extra investeringen vanuit de Europese Structuur -en Investeringsfondsen (ESIF) mobiliseren door middel van het Corona Response Investment Initiative. Dit moet worden mogelijk gemaakt door dit jaar lokale en nationale autoriteiten niet te verplichten om ongebruikte voorfinanciering uit ESIF terug te boeken naar de Commissie. Zo kunnen gelden uit het Europees Fonds voor Regionaal Ontwikkeling, normaal gezien bestemd voor onderzoek & innovatie, worden ingezet voor het versterken van de crisisresponscapaciteit in de zorgsector.  Het Parlement en de Raad moeten het voorstel nog goedkeuren, ook loopt er momenteel een consultatie.

Context

Het Kroatisch voorzitterschap van de Raad organiseerde een videoconferentie om de implicaties van het Corona of Covid19-virus voor het onderwijs in de EU-lidstaten te bespreken. Hierbij wisselden de Europese ministers van onderwijs gezamenlijk informatie en ervaringen uit. Ook UNESCO organiseerde een gelijkaardige videoconferentie rond dit thema. Verschillende EU-lidstaten namen ondertussen maatregelen tegen het virus die ook gevolgen hebben voor het onderwijssysteem. Zo kondigde het Nederlandse kabinet op 12 maart aan dat er in ieder geval tot en met 31 maart geen fysiek onderwijs meer zal plaatsvinden aan hogescholen en universiteiten. Een paar dagen later gaf het kabinet aan ook scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo tijdelijk te sluiten.