De Europese Commissie zoekt experts op het gebied van onderwijsfinanciën. Een nieuwe expertgroep zal adviseren welk type investeringen zinvol en effectief is. Aanmelden kan tot en met 20 maart. Een Europees onderzoeksrapport wijst alvast naar digitalisering als prioriteit.


EU zoekt experts voor Europese onderwijsinvesteringen

Kwalitatief investeren in onderwijs en training

Experts op het vlak van onderwijsfinanciën kunnen solliciteren op een plek in de nieuwe expert group on quality investment in education and training. De Commissie vraagt om 15 experts die advies kunnen geven over het nut van verschillende typen investeringen in onderwijs en opleiding. De expertgroep zal eerst op zoek gaan naar een gemeenschappelijke definitie van kwalitatief onderwijs en opleiding. Daarna wordt geïnventariseerd welk beleid werkt in de verschillende onderwijssystemen van de EU-lidstaten, waarop een kosten-batenanalyse volgt. Het is onrealistisch te verwachten dat overheden flink meer budget zullen vinden voor hun onderwijssystemen. In plaats van te roepen om meer geld moet er daarom nagedacht worden over de kwaliteit en zin van bestaande investeringen, aldus de Commissie. Solliciteren kan tot en met 20 maart.

Investeren in digitalisering

Een investering die mogelijk zin heeft, is digitalisering. Dat concludeert nochtans het onderzoek ‘Boosting social and economic resilience in Europe by investing in education’, dat de Commissie liet uitvoeren naar de impact van Covid-19. De pandemie toonde de potentie van digitalisering door scholen in heel Europa te dwingen tot afstandsonderwijs. Tegelijkertijd maakte de overschakeling het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk dat er investeringen nodig zijn, aldus de onderzoekers.

Context

De discussie over de kwaliteit van investeringen is aangezwengeld door de Europese Onderwijsruimte. De Commissie ziet “quality investments” als essentieel onderdeel van het onderliggende beleidskader dat de Onderwijsruimte in 2025 mogelijk moet maken, naast afspraken over gezamenlijke Europese doelen en indicatoren. De expertgroep zal nog dit jaar met een eerste advies komen over onderwijsfinanciën. De definitieve versie wordt eind 2022 verwacht.