De European University Association (EUA) ziet internationalisering als een belangrijk strategisch middel om globale uitdagingen aan te pakken en onderwijskwaliteit te garanderen. Hiervoor komt de EUA met een aantal adviezen samengesteld door een werkgroep van universiteiten en studenten.

EUA benadrukt belang van internationalisering in onderwijs

Succesvolle internationalisering meer dan alleen mobiliteit      

Hoewel mobiliteit en taal belangrijke onderdelen vormen van internationalisering in het onderwijs, biedt het nog vele andere mogelijkheden op het gebied van onder meer duurzame ontwikkeling en verbetering van onderwijsprogramma’s, onderstreept de European University Association (EUA) in haar rapport. De Thematic Peer Group die het rapport opstelde – bestaande uit medewerkers en studenten van verschillende Europese universiteiten – ziet internationalisering als een essentieel onderdeel van de beleidsplannen van onderwijsinstellingen. Daarnaast erkent de groep de potentie van internationalisering om een antwoord te vinden op globale uitdagingen, zoals duurzame ontwikkeling. Bestaande initiatieven als Erasmus Virtual Exchange kunnen hierin een rol spelen.  

Curriculum als motor voor internationalisering  

De EUA ziet daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor het curriculum in het bereiken van succesvolle internationalisering. Zo adviseert de Thematic Peer Group onderwijsinstellingen om hun internationaliseringsactiviteiten zoveel mogelijk centraal te coördineren en communiceren. Op dit moment organiseert men internationalisering vaak op het niveau van de faculteit, studie of werkgroep, waardoor het te vrijblijvend en vanzelfsprekend blijft, aldus de EUA. Ook het deelnemen in internationale netwerken – waarin instellingen samen kunnen nadenken over verbeteringen van curricula – kan internationalisering in het onderwijs verbeteren.   

Context

De EUA is een vereniging die meer dan 800 universiteiten uit Europa vertegenwoordigt. Regelmatig onderzoekt de koepel actuele thema’s binnen het hoger onderwijs. Enkele Thematic Peer Groups, die een belangrijke bijdrage leverden aan het rapport over internationalisering, bogen zich tussen maart 2019 en februari 2020 over dit onderwerp. Tijdens het European Learning & Teaching Forum in Utrecht in februari 2020 kregen meerdere focusgroepen vervolgens de kans om hun mening te geven over de bevindingen.