De coronacrisis heeft een grote impact gehad op zowel het aangeboden onderwijs als op internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers. Zo stelt EUA in een onlangs gepubliceerde briefing. Naast de negatieve aspecten van de crisis stelt het rapport echter ook een aantal lichtpuntjes vast; zo kan deze periode de kwaliteit van digitaal onderwijs ten goede komen, en heeft de crisis nogmaals het belang van internationale samenwerking en kennisdeling benadrukt.

EUA-briefing geeft impact Covid-19 op hoger onderwijs en onderzoek weer

Grote impact op onderwijs & onderzoek

Een nieuwe briefing van de European University Association (EUA) geeft een kijk op de impact van Covid-19 op het hoger onderwijs. Aan de hand van enquêteresultaten gaat het rapport in op de plotselinge sluiting van onderwijslocaties, die in veel gevallen zorgde voor een noodzakelijke overstap naar digitaal onderwijs. Ook belicht het rapport de enorme gevolgen die de coronacrisis heeft gehad op internationalisering en mobiliteit van zowel studenten als onderzoekers. Tot slot schetst de EUA ook hoe de crisis vele onderzoeksprojecten heeft verstoord en vertraagd, waarbij vooral startende onderzoekers het hardst getroffen lijken te zijn.

Toekomstperspectief en belang van samenwerking

Hoewel de crisis een aantal pijnpunten heeft blootgelegd, ziet de EUA ook een aantal lichtpuntjes. Zo kan deze periode volgens het rapport juist ook een grote stap vooruit in de digitalisering van het hoger onderwijs betekenen. Ze wijst op het feit dat het merendeel van de respondenten tot nu toe tevreden is over hoe de hogeronderwijsinstellingen het lesgeven vanop afstand tijdens de crisis hebben aangepakt. Volgens het rapport wil 87% van de onderwijsinstellingen ook na de crisis de mogelijkheden van nieuwe onderwijsvormen verder bekijken en daarnaast is 70% van plan om de digitale capaciteit te verbeteren. Ook benadrukt de briefing het feit dat de nieuwe situatie tot meer kennisdeling en informatie-uitwisseling heeft gezorgd. Met name samenwerking en coördinatie in nationale en internationale netwerken, maar ook afstemming met nationale overheden, de Europese Commissie en andere Europese belanghebbenden, wordt door de respondenten als zeer waardevol en cruciaal beschouwd.

Context

De EUA representeert als Europese koepelorganisatie zo’n 850 onderwijsinstellingen uit 47 landen. De briefing, opgesteld door EUA-expert Michael Gaebel, werd oorspronkelijk gepubliceerd door de International Association of Universities (IAU) in augustus 2020.