Veel universiteiten krijgen door de coronacrisis mogelijk te maken met fikse bezuinigingen. Hierdoor groeit het belang van Europese programma’s en verdere samenwerking tussen Europese en nationale financiering. Dit stelt de European University Association in haar publicatie waarin ze universiteiten een aantal aanbevelingen doet om de coronacrisis te boven te komen.

EUA: universiteiten mogelijk gekort door corona, belang Europese programma's groeit

Veel universiteiten krijgen door de coronacrisis mogelijk te maken met fikse bezuinigingen. Hierdoor groeit het belang van Europese programma’s en verdere samenwerking tussen Europese en nationale financiering. Dit stelt de European University Association in haar publicatie waarin ze universiteiten een aantal aanbevelingen doet om de coronacrisis te boven te komen.

Universiteiten mogelijk gekort door coronacrisis

Universiteiten krijgen de komende jaren mogelijk te maken met forse bezuinigen als gevolg van de coronacrisis. Dit stelt de European University Association (EUA) in haar publicatie waarin ze lessen uit de kredietcrisis toepast op de toekomstige publieke financiering van Europese universiteiten. EUA onderstreept dat de coronacrisis potentieel gevolgen heeft voor alle belangrijke inkomstenbronnen van universiteiten: van collegegeld en nationale tot Europese financiering. Universiteiten die tot nu toe een groot deel van hun inkomsten uit collegegelden halen, zouden al snel last kunnen ondervinden van de coronacrisis, bijvoorbeeld door een afname van het aantal internationale studenten.  

Belang Europese en nationale programma’s neemt toe

Om universiteiten te informeren over de potentiële financiële gevolgen van corona, doet EUA op basis van de kredietcrisis een aantal aanbevelingen. Zo onderstreept de organisatie het belang van voldoende investeringen in verschillende Europese programma’s zoals Horizon Europe en Erasmus+. Deze programma’s zijn niet alleen een belangrijke inkomstenbron, ze vormen ook vaak de basis van de aanpak van grote uitdagingen door Europese universiteiten. EUA roept daarom op tot een ambitieus meerjarig financieel kader (MFK) waarin voldoende ruimte is voor onderzoek, innovatie en onderwijs. Daarnaast stuurt EUA aan op het versterken van synergieën tussen nationale en Europese programma’s. Bovendien moeten universiteiten overheden blijven overtuigen van hun grote maatschappelijke meerwaarde.  

Context

De EUA is een overkoepelende organisatie van 850 onderwijsinstellingen uit 47 landen. Veertien Nederlandse universiteiten en de koepelorganisatie van de Nederlandse universiteiten VSNU zijn bij de EUA aangesloten. De EUA maakt zich al enige tijd sterk voor een ambitieuzer MFK op het gebied van onderzoek en onderwijs. Volgens de huidige planning zal de Commissie op 27 mei het nieuwe MFK-voorstel presenteren.

Meer informatie:

Publicatie EUA: The impact of the Covid-19 crisis on university funding in Europe
Artikel Neth-ER: EUA presenteert voorstellen voor synergieën Europese programma’s
Artikel Neth-ER: Corona-update: wat zijn de mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021?
Artikel Neth-ER: Koepels vragen ambitieuze financiering voor Erasmus+ en Horizon Europe
Artikel Neth-ER: Week 20: update corona