De automatisch erkenning van kwalificaties en academische prestaties is essentieel voor betere mobiliteit binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA). Dit stelt de European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) in een position paper. Ook ziet EURASHE graag volledige erkenning van de Short Cycle-kwalificatie.

EURASHE: een bachelor is een bachelor

Automatische erkenning

Om mobiliteit binnen de Europese hoger onderwijsruimte (EHEA) te vergroten, moeten landen met gelijkwaardige onderwijssystemen akkoord gaan met automatische erkenning van kwalificaties en academische prestaties. Dit staat in het position paper ‘A bachelor is a bachelor: statement on recognition of qualifications’ van de European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Volgens EURASHE zou er geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen academische en professioneel georiënteerde kwalificaties in erkenningsprocedures.

Short Cycle-kwalificatie

Volgens EURASHE moet de Short Cycle-kwalificatie worden aangenomen als een op zichzelf staand kwalificatieniveau in de EHEA. Volgens EURASHE zou er voor studenten met een afgeronde Short Cycle-kwalificatie een betere doorstroom moeten zijn naar een later stadium van een bacheloropleiding binnen het hoger onderwijs. In Nederland staat de Short Cycle-kwalificatie gelijk aan de Associate Degree.

Context

EURASHE is een vereniging van hoger onderwijsinstellingen die professionele programma’s aanbieden en zich bezig houden met praktijkgericht onderzoek. Dit position paper is een reactie op de publieke consultatie van de Europese Unie over het promoten van wederzijdse erkenning van kwalificaties. Met het paper beoogt EURASHE bij te dragen aan de discussie over de verdere ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte (EEA).