Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, heeft samen met László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, de European Alliance for Apprenticeships (EAfA) gelanceerd. De EAfA wordt ingezet in de strijd tegen jeugdwerkloosheid en moet ervoor zorgen dat het aanbod en de kwaliteit van stages in de EU worden verbeterd.

European Alliance for Apprenticeships gelanceerd op WorldSkills Leipzig

Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, heeft samen met László Andor, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, de European Alliance for Apprenticeships (EAfA) gelanceerd. De EAfA wordt ingezet in de strijd tegen jeugdwerkloosheid en moet ervoor zorgen dat het aanbod en de kwaliteit van stages in de EU worden verbeterd.

Daarnaast zal de EAfA lidstaten helpen met verbeteren van reeds bestaande nationale stageregelingen. Hiertoe nodigt de Europese Commissie (EC) alle potentiële stakeholders uit, waaronder overheden, bedrijven, vakbonden, jeugdvertegenwoordigers en aanbieders van beroepstraining en stages, deel te nemen aan de Alliance. Publieke en private financiering moet worden gemobiliseerd om het initiatief verder vorm te kunnen geven. De EAfA is in het leven geroepen nadat de EC, het Litouws voorzitterschap, ETUC, BusinessEurope, CEEP en UEAPME een joint declaration hebben getekend. Deze stakeholders zullen zich de komende zes maanden bezighouden met:

  • raising awareness of the benefits of apprenticeships to employers and to young people;
  • spreading experience and good practice in their own organisations;
  • motivating and advise their member organisations on developing quality apprenticeships; attuned to the skills needs of the labour market;
  • cooperating with schools and employment services;
  • supporting training of in-company mentors and coaching of apprentices;
  • increasing the supply and quality of apprenticeships.

Deze maatregelen worden ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Youth Employment initiatief en Erasmus+. De lancering van EAfA staat in het teken van het initiatief Rethinking Education en het Youth Employment Package. Op de top van 27 en 28 juni 2013 benadrukte de Europese Raad nogmaals het belang van deze Alliance.

Meer informatie
Persbericht: Launch of European Alliance for ApprenticeshipsI
Publicatie: Let's give our youth the skills to succeed
Publicatie: Apprenticeships – a bridge from education to work
Neth-ER artikel: Europese Raad: dringend actie nodig tegengaan jeugdwerkloosheid