Europese onderwijsinstellingen en beleidsmakers moeten de digitalisering in het onderwijs structureel aanpakken, stelt de Joint Research Council (JRC). De JRC heeft een model ontwikkeld dat onderwijsinstellingen en beleidsmakers moet ondersteunen om de integratie van digitale technologieën in het onderwijs te realiseren.

Europees model voor digitalisering onderwijs

Europese onderwijsinstellingen en beleidsmakers moeten de digitalisering in het onderwijs structureel aanpakken, stelt de Joint Research Council (JRC). De JRC heeft een model ontwikkeld dat onderwijsinstellingen en beleidsmakers moet ondersteunen om de integratie van digitale technologieën in het onderwijs te realiseren.

DigCompOrg
De JRC is van mening dat het Europese onderwijs een gezamenlijke, structurele aanpak nodig heeft om digitale technologieën goed te integreren in het onderwijs. Daarom heeft de JRC het European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg) ontwikkeld. Met DigCompOrg wil de JRC een pan-Europese aanpak stimuleren waarin onderwijsinstellingen en beleidsmakers systematisch de digitalisering kunnen integreren in de Europese onderwijssystemen. Het model biedt op twee niveaus ondersteuning voor de digitalisering van het onderwijs. De JRC benadrukt als eerste de noodzaak voor zelfreflectie binnen de onderwijsinstellingen en biedt met het model hulpmiddelen voor het reflectieproces. Daarnaast richt de JRC zich op beleidsmakers op regionaal, nationaal en Europees niveau. De JRC biedt hen hulpmiddelen voor het ontwerpen, implementeren en evalueren van digitalisering in onderwijsbeleid. 

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie: Helping educational organisations to go digital
Publicatie Europese Commissie: Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations