23 juli 2020

Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds

Caressa Cornelis

Caressa Cornelis

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Europees Parlement is tijdens een buitengewone plenaire zitting in gesprek gegaan met Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen over het Raadsvoorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader en bijbehorend herstelfonds. Tijdens de plenaire zitting uitten verschillende Europarlementariërs hun zorgen over het voorstel. Aan het eind van de dag nam het EP ook een resolutie aan, waarin zij dieper ingaat op de punten die voor haar momenteel niet acceptabel zijn.

Europees Parlement gaat zonder aanpassingen niet akkoord met Raadsvoorstel MFK en herstelfonds

MEP’s betreuren bezuinigingen

Tijdens een buitengewone plenaire zitting heeft het Europees Parlement het nieuwe voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het bijbehorende herstelfonds besproken met Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Tijdens het debat verwelkomden aanwezige Europarlementariërs het historisch akkoord over het Europees herstelfonds NextGenerationEU, maar uitten zij ook hun zorgen over de grote bezuinigingen op de meerjarenbegroting. Volgens hen mag de focus op herstel op de korte termijn niet ten koste gaan van de EU’s langetermijndoelstellingen, die juist nodig zijn voor een duurzaam, digitaal, ondernemend en gezond Europa en haar strategische autonomie. De korting op toekomstgerichte EU-programma’s, zoals Horizon, InvestEU en Erasmus+ is volgens hen dan ook onacceptabel. Ook zijn ze niet tevreden wat betreft de eigen middelen en het afzwakken van een mechanisme voor het waarborgen van de rechtsstaat. De sessie werd afgesloten door Eurocommissaris voor Budget en Administratie Johannes Hahn, die bevestigde dat er in het Raadsvoorstel elementen staan die tijdens de onderhandelingen aangescherpt moeten worden. Hahn benadrukte echter wel dat er hierbij haast geboden is.

Ontwerpresolutie aangenomen: EP zal zich inzetten voor gerichte versterking kennisprogramma’s

Na afloop van het debat konden de Europarlementariërs stemmen over een ontwerpresolutie. In de aangenomen resolutie waarschuwden zij nogmaals dat de voorgestelde bezuinigingen de langetermijnambities van de EU ondermijnen. Zo stellen ze dat een lager budget voor onderzoeks- en gezondheid gevaarlijk is in de context van een pandemie, en brengen de voorgestelde kortingen op onderwijs, digitalisering en innovatie de toekomst van de Europese burger in het gevaar. Minder geld voor een rechtvaardige transitie betekent ook dat de ambities onder de Green Deal niet waargemaakt zullen kunnen worden. Het EP benadrukt dat een begroting voor de programma’s die onder het eerdere voorstel van de Commissie valt, niet haalbaar of aanvaardbaar is, zeker nu ook nog eens de voorziene top-ups uit het herstelfonds weg komen te vallen. Ze is dan ook van plan om te onderhandelen over gerichte versterking van deze programma’s.

In gesprek met de Raad 

Aan de hand van de aangenomen resolutie zal het team van onderhandelaars van het Parlement het gesprek aangaan met het Duitse voorzitterschap van de Raad om zo tot aanpassingen in het akkoord te komen. Hierbij blijft het nog steeds de doelstelling om nog vóór het eind van het jaar tot een budgetakkoord te komen. 

Context

Op 21 juli bereikten de Europese regeringsleiders een compromis over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het Europees herstelfonds. Het Europees Parlement was bij eerdere voorstellen van zowel de Commissie als van Raadsvoorzitter Michel als zeer kritisch over met name de voorziene bezuinigingen op programma’s als Erasmus en Horizon, maar bijvoorbeeld ook over de eigen inkomsten. Een dag na de presentatie van het Raadsvoorstel gaf het onderhandelingsteam van het EP voor de EU-meerjarenbegroting en eigen middelen al aan dat instemming met het bereikte compromis niet vanzelfsprekend zou zijn.

Meer informatie

Ontwerpresolutie EP: Motion for a Resolution - European Parliament resolution on the conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020
Aangenomen resolutie EP: European Parliament resolution of 23 July 2020 on the conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020
Persbericht EP: EU long-term budget deal must be improved for Parliament to accept it
Persbericht EP:  MEPs debate recovery fund, condemn major cuts to long-term EU budget
Persbericht EP: EU-akkoord: positief voor economisch herstel, onvoldoende op de lange termijn
Artikel Neth-ER: Europese regeringsleiders bereiken ‘historisch’ akkoord MFK – alleen niet voor kennis