Leren op afstand moet vergemakkelijkt worden door een Europees leerplatform voor e-learning, aldus het Europees Parlement. Bovendien zou een herzien European Qualifications Framework (EQF) meer inzicht moeten bieden in buitenlandse kwalificaties en zouden niet-formele vaardigheden moeten worden erkend.

Europees Parlement roept op tot komst Europees leerplatform voor e-learning

Ontwikkel een Europees gratis online leerplatform

Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op een gratis online leerplatform te ontwikkelen voor Europese onderwijsinstellingen, om zo e-learning te bevorderen. Dit is één van de aanbevelingen uit de door het Europees Parlement aangenomen resolutie Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren. Daarnaast wordt de Commissie aanbevolen het European Qualifications Framework (EQF) te herzien, zodat er meer inzicht komt in kwalificaties die in het buitenland zijn behaald. Zo moet het voor vluchtelingen en mensen met een migratie-achtergrond makkelijker worden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt en aan leven lang leren-activiteiten. Het parlement sluit zich daarmee aan bij de eerdere raadsaanbevelingen van de onderwijsraad.

Belang van erkenning informeel leren door lidstaten

Het rapport onderstreept het belang van non-formeel en informeel leren en benadrukt daarom dat vaardigheden die buiten de formele leerwegen worden verworven, erkenning moeten krijgen. Lidstaten wordt aangeraden de kwaliteit van dit soort competenties te waarborgen, met als doel de positie van personen in een kwetsbare situatie te versterken. Daarnaast worden onderwijsinstellingen opgeroepen cursussen aan te bieden die zijn afgestemd op de vaardigheden van migranten, om zo hun instroom in onderwijsprogramma’s te verbeteren.

Context

Het rapport Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren bevat verschillende richtlijnen en aanbevelingen aan de Europese instellingen en aan lidstaten, op het gebied van academische bijscholing en afstandsonderwijs. De resolutie draagt bij aan de Europese strategie voor een leven lang leren.