De Europese bevolking staat achter een gedeelde aanpak rondom onderzoeksbeleid en beschouwt het ontwikkelen van vergelijkbare onderwijsnormen als belangrijke prioriteit. Dit blijkt uit een speciale editie van de Eurobarometer. Ook vragen Europese burgers de EU om meer aandacht voor klimaatverandering en gezondheidsrisico’s.


Europese burgers waarderen rol EU in onderzoeksbeleid en willen vergelijkbare onderwijsnormen

Gezamenlijk beleid voor onderzoek

Een meerderheid van de Europese bevolking (61%) vindt dat het beleid voor onderzoek en ontwikkeling het beste door de lidstaten en de EU samen kan worden vormgegeven. Dit blijkt uit de Special Eurobarometer 500: Future of Europe, waarin EU-burgers hun mening geven over de toekomst van Europa. Bovendien ziet 12% van de Europese burgers onderzoek en innovatie als het belangrijkste pluspunt van de EU. 10% benoemt de vaardigheden van EU-burgers als grootste kracht. Verder vindt 23% van de respondenten dat de digitale transitie het beste exclusief op EU-niveau geregeld kan worden. Een andere opvallende uitkomst is dat de ontwikkeling van vergelijkbare onderwijsnormen door 22% als belangrijke prioriteit wordt beschouwd voor de toekomst van Europa. Hier tegenover staat dat onderwijs en training volgens 30% exclusief of hoofdzakelijk op nationaal niveau moet worden geregeld. Daarnaast ziet één op de vijf Europeanen de komende tien jaar meer autonomie weggelegd voor de EU, tegenover 42% die beslissingen op EU-niveau liever ziet afnemen.

Klimaat en gezondheid de grootste zorgen

Klimaatverandering (45%) en gezondheidsrisico’s (37%) worden als de belangrijkste actuele uitdagingen voor de EU gezien. Een kwart van de respondenten vindt dan ook dat een gemeenschappelijk gezondheidsbeleid nuttig is voor de toekomst van Europa en dat dit ofwel exclusief ofwel grotendeels op EU-niveau moet worden geregeld. Cyberveiligheid (13%) en risico’s van nieuwe technologieën (11%) worden over het algemeen als minder belangrijke uitdagingen gezien.

Context

De Special Eurobarometer 500: Future of Europe is een speciale editie van de Eurobarometer, een jaarlijkse enquête onder burgers uit alle EU-lidstaten in opdracht van de Commissie en het Parlement. De resultaten komen voort uit ruim 27.000 interviews die in oktober en november van vorig jaar plaatsvonden. Dit keer ging de enquête vooral over de toekomst van Europa in het kader van de opening van de gelijknamige Conferentie, die 9 mei van start ging met als doel het stimuleren van burgerparticipatie. In een andere enquête van vorig jaar was volksgezondheid de belangrijkste prioriteit van de Europese bevolking.