De Europese regeringsleiders beloven Europa klimaatneutraal te maken voor 2050. Dit werd duidelijk tijdens de Europese Raad van 12 en 13 december. De Raad sluit zich hiermee aan bij de doelstellingen van de Europese Green Deal. Verder werd er gesproken over het MFK, de voortgang van de Strategische Agenda 2019-2024 en de voorbereidingen en onderhandelingen rondom de EU-VK relatie na Brexit.

Europese lidstaten willen klimaatneutraal Europa in 2050

Europa klimaatneutraal in 2050  

De Europese regeringsleiders hebben ingestemd met het doel om Europa voor 2050 klimaatneutraal te maken, zo valt te lezen in de conclusies van de Europese Raad op 12 en 13 december. Alleen Polen acht zichzelf nog niet in staat om de noodzakelijke maatregelen te implementeren. De Europese Raad heeft afgesproken hier in juni 2020 op terug te komen in de hoop Polen alsnog mee te krijgen. De regeringsleiders zijn het erover eens dat de transitie grote uitdagingen met zich mee brengt, maar ook kansen voor economische groei, nieuwe markten en technologische ontwikkeling. Daar speelt toekomstgericht onderzoek- en innovatiebeleid een sleutelrol in, aldus de Europese Raad. Ook steunt de Europese Raad de door de Commissie gepresenteerde Green Deal.

Voortgang MFK-onderhandelingen  

Verder werd er kort gesproken over de voortgang van de MFK-onderhandelingen. De Europese leiders hebben Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, gevraagd om de MFK-onderhandelingen voor te zetten met als doel om in het voorjaar een akkoord op tafel te krijgen. Eerder deze maand kwam het Finse voorzitterschap met het voorstel om 84 miljard van het MFK in Horizon te willen investeren. Commissievoorzitter Von der Leyen en het het Parlement hopen beiden op meer budget.

Conferentie over toekomst Europa

Ook herhaalt de Raad het belang van het implementeren van de vier afgesproken prioriteiten vastgesteld in de Strategische Agenda 2019-2024. In dat licht heeft de Europese Raad overwogen om een Conferentie rondom de Toekomst van Europa te organiseren die in 2020 begint en eindigt in 2022. Deze conferentie moet bijdragen aan de ontwikkeling van korte en lange termijnbeleid om zo beter voorbereid te zijn op de grote uitdagingen van de 21e eeuw. De Europese Raad vraagt het Kroatisch voorzitterschap de conferentie nader uit te werken.  

Intensieve samenwerking EU-VK na Brexit

De Europese Raad heeft zich uitgesproken voor een zo intensief mogelijke samenwerking met de Britten na Brexit. Bovendien hopen de regeringsleiders dat er snel een uittredingsakkoord wordt gesloten na de klinkende overwinning van Boris Johnson. Tot slot verwelkomt de Europese Raad het besluit van de Commissie om Michel Barnier wederom aan te wijzen als Brexit-onderhandelaar.

Context

De Europese Raad van 12 en 13 december was de eerste Europese Raad onder het voorzitterschap van Charles Michel. Boris Johnson moest verstek laten gaan door de verkiezingen in zijn thuisland. Door zijn overwinning is zijn laatste Europese Raad naar alle waarschijnlijkheid geweest, gezien de volgende gepland staat na de uittredingsdatum van het VK, op 26 en 27 maart 2020.