Het is in het beroepsonderwijs nog te vroeg voor een Europees mbo-netwerk, vinden belanghebbenden. In plaats daarvan moeten huidige samenwerkingsdoelen en –netwerken verbeterd worden. Dit staat in een nieuw rapport van de Europese Commissie.

Europese samenwerking voor mbo

Het is in het beroepsonderwijs nog te vroeg voor een Europees mbo-netwerk, vinden belanghebbenden. In plaats daarvan moeten huidige samenwerkingsdoelen en –netwerken verbeterd worden. Dit staat in een nieuw rapport van de Europese Commissie.

Te vroeg voor Europees netwerk
Het is nog te vroeg om een nieuwe Europees netwerk voor mbo-onderwijs op te zetten. Dit staat in het rapport van de Europese Commissie over samenwerking in het mbo-onderwijs in Europa. Belanghebbenden staan positief tegenover een Europees netwerk. Zij geloven echter dat er momenteel teveel barrières zijn om een dergelijk netwerk te realiseren, waaronder taalbarrières en gebrek aan geld. In plaats van een nieuw netwerk zouden bestaande mbo-netwerken en samenwerkingsdoelen verbeterd moeten worden.

Europese steun mbo
De bestaande netwerken moeten met elkaar in overleg gaan over het behalen van de samenwerkingsdoelen en bespreken welke faciliterende rol Europa kan spelen. De Europese Unie kan samenwerking in het mbo-onderwijs verbeteren door doelstellingen voor samenwerking verder te ontwikkelen en betere communicatie aan te moedigen. Ook zou de EU kunnen kijken of er financiële hulp mogelijk is aan nationale netwerken die aan Europese samenwerkingsinitiatieven mee willen doen, bijvoorbeeld hulp vanuit het Erasmus+ programma.

Bruges Communiqué 
Met dit rapport wordt gekeken naar wat de beste aanpak is in Europa om de samenwerkingsdoelstelling van het Bruges Communiqué te behalen. Ook wordt gekeken hoe de EU het beste bij het behalen van deze samenwerkingsdoelstelling kan helpen.

Meer informative
Nieuwsbericht EC: Feasibility study for the creation of an EU level network of national associations representing vocational education and training (VET) providers.
Publicatie EC: Feasibility study for the creation of an EU level network of national associations representing vocational education and training (VET) providers.