08 juni 2023

Europese Universiteiten-allianties boeken progressie ondanks soms onoverkomelijke uitdagingen

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Er is hernieuwde inzet nodig van de Europese universiteiten-allianties en nationale en regionale autoriteiten om barrières met betrekking tot transnationale samenwerking op te lossen. Dat blijkt uit een evaluatie over de progressie van de eerste generatie allianties. De evaluatoren vragen de Commissie om de allianties te blijven steunen en van een project-gebaseerde aanpak richting een gezamenlijke programmatische aanpak te gaan om engagement en eigenaarschap op de lange termijn te garanderen.  


Europese Universiteiten-allianties boeken progressie ondanks soms onoverkomelijke uitdagingen

Verscheidenheid instellingen speelt EUI parten  

Europese Universiteiten-allianties en nationale autoriteiten moeten zich extra gaan inzetten om moeilijkheden in transnationale samenwerking op te lossen. Uit een evaluatie van de eerste generatie allianties blijkt dat de verscheidenheid aan organisatiemodellen, strategieën en omgevingen waarbinnen instellingen opereren soms onoverkomelijke uitdagingen met zich mee brengt. Ondanks de uitdagingen zijn de auteurs tevreden over de progressie die is geboekt binnen de projecten, bijvoorbeeld op het gebied van de implementatie van transformatieve modules.

Programmatische aanpak 

De auteurs adviseren de Commissie om van de huidige projectmatige aanpak richting een gezamenlijke programmatische aanpak te bewegen. Een programmatische aanpak, inclusief een gezamenlijke financieringsroadmap onder Horizon Europe in synergie met Erasmus+, zal meer engagement en eigenaarschap opleveren op de lange termijn. Gezien de huidige financiële onzekerheid post-2027 is het lastiger om staf en onderzoekers voor de alliantie-activiteiten te mobiliseren.

Meer onderzoek in de allianties

Waar in de eerste periode de focus lag op het opbouwen van Erasmus+ alliantie-activiteiten, zorgt de nieuwe strategisch focus op onderzoek & innovatie binnen de allianties ervoor dat instellingen zich moeten herintroduceren aan de partners op het terrein van onderzoek. De auteurs achten het belangrijk dat allianties in de toekomst meer onderzoeksmanagers betrekken in de projectimplementatie. Een staflid dat overzicht heeft van de onderzoeksactiviteiten van de instelling en autoriteit heeft om beslissingen te maken over de toewijzing van middelen zou vanaf de start van het project betrokken moeten zijn. Daarnaast vinden de auteurs dat hogeronderwijsinstellingen meer uit hun academische silo's moeten stappen en zich moeten begeven in hun regionale onderzoeks- en innovatiesystemen. De evaluatoren waren enigszins verrast dat de allianties geen referentie maken naar hoe zij met regionale niet-academische actoren samenwerken.

Context

Europese Universiteiten-allianties zijn transnationale verbanden van Europese hogeronderwijsinstellingen met een gezamenlijke langetermijnstrategie. Het initiatief heeft tot doel om studenten- en personeelsmobiliteit te stimuleren en bij te dragen aan de kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs.  Het initiatief wordt voornamelijk gefinancierd door Erasmus+. Deze evaluatie gaat over de eerste 17 geselecteerde netwerken uit 2019. Aan die eerste pilot deden vier Nederlandse universiteiten mee.  Deze vier universiteiten kregen vervolgfinanciering in de 2022 call. De evaluatie zal verder worden belicht tijdens een evenement van Neth-ER op 9 juni over Europese Universiteiten.  

Mede geschreven door Joep Bresser